αγοράζω, I buy, comprare

Active Voice (Ενεργητική φωνή)

Present (Ενεστώτας)

αγοράζω/αγοράζεις/αγοράζει/αγοράζουμε/αγοράζετε/αγοράζουν

Imperfect (Παρατατικός)

αγόραζα/αγόραζες/αγόραζε/αγοράζαμε/αγοράζατε/αγόραζαν

Aorist (Αόριστος)

Αγόρασα/αγόρασες/αγόρασε/αγοράσαμε/αγοράσατε/αγόρασαν

Present Perfect (Παρακείμενος)

έχω αγοράσει/έχεις αγοράσει/έχει αγοράσει/έχουμε αγοράσει/έχετε αγοράσει/έχουν αγοράσει

Pluperfect (Υπερσυντέλικος)

είχα αγοράσει/είχες αγοράσει/είχε αγοράσει/είχαμε αγοράσει/είχατε αγοράσει/είχαν αγοράσει

Future Continuous (Εξακολουθητικός Μέλλοντας)

θα αγοράζω/θα αγοράζεις/θα αγοράζει/θα αγοράζουμε/θα αγοράζετε/θα αγοράζουν

Future simple (Στιγμιαίος Μέλλοντας)

θα αγοράσω/θα αγοράσεις/θα αγοράσει/θα αγοράσουμε/θα αγοράσετε/θα αγοράσουν

Future Perfect (Συντελεσμένος Μέλλοντας)

θα έχω αγοράσει/θα έχεις αγοράσει/θα έχει αγοράσει/θα έχουμε αγοράσει/θα έχετε αγοράσει/θα έχουν αγοράσει
Conditional

θα αγόραζα/θα αγόραζες/θα αγόραζε/θα αγοράζαμε/θα αγοράζατε/θα αγόραζαν

Subjunctive Present

να αγοράζω/να αγοράζεις/να αγοράζει/ να αγοράζουμε/να αγοράζετε/να αγοράζουν

Subjunctive Aorist

να αγοράσω/να αγοράσεις/να αγοράσει/ να αγοράσουμε/να αγοράσετε/να αγοράσουν

Subjunctive Perfet

να έχω αγοράσει/να έχεις αγοράσει/να έχει αγοράσει/να έχουμε αγοράσει/να έχετε αγοράσει/να έχουν αγοράσει
Imperative Present

αγόραζε/αγοράζετε

Imperative Aorist

αγόρασε/αγοράστε

Infinitive (Απαρέμφατο)

αγοράσει

Present Participle

αγοράζοντας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

You are learning Greek and need help with Greek verbs? The conjugation of Greek verbs isn't longer a problem, thanks to these pages.