φεύγω , I flee , fuggire(partire)

Present (Ενεστώτας)

φεύγω/φεύγεις/φεύγει/ φεύγουμε/φεύγετε/φεύγουν(ε)

Imperfect (Παρατατικός)

έφευγα/έφευγες/έφευγε/ φεύγαμε/φεύγατε/έφευγαν, φεύγαν(ε)

Aorist (Αόριστος)

έφυγα/έφυγες/έφυγε/ φύγαμε/φύγατε/έφυγαν, φύγαν(ε)

Present Perfect (Παρακείμενος)

έχω φύγει/έχεις φύγει/έχει φύγει/ έχουμε φύγει/έχετε φύγει/έχουν φύγει

Pluperfect (Υπερσυντέλικος)

είχα φύγει/είχες φύγει/είχε φύγει/ είχαμε φύγει/είχατε φύγει/είχαν φύγει

Future Continuous (Εξακολουθητικός Μέλλοντας)

θα φεύγω/θα φεύγεις/θα φεύγει/ θα φεύγουμε/θα φεύγετε/θα φεύγουν(ε)

Future simple (Στιγμιαίος Μέλλοντας)

θα φύγω/θα φύγεις/θα φύγει/ θα φύγουμε/θα φύγετε/θα φύγουν(ε)

Future Perfect (Συντελεσμένος Μέλλοντας)

θα έχω φύγει/θα έχεις φύγει/θα έχει φύγει/ θα έχουμε φύγει/θα έχετε φύγει/θα έχουν φύγει

Conditional

θα έφευγα/θα έφευγες/θα έφευγε/ θα φεύγαμε/θα φεύγατε/θα έφευγαν, φεύγαν(ε)

Subjunctive Present

να φεύγω/να φεύγεις/να φεύγει/ να φεύγουμε/να φεύγετε/να φεύγουν(ε)

Subjunctive Aorist

να φύγω/να φύγεις/να φύγει/ να φύγουμε/να φύγετε/να φύγουν(ε)

Subjunctive Perfect

να έχω φύγει/να έχεις φύγει/να έχει φύγει/ να έχουμε φύγει/να έχετε φύγει/να έχουν φύγει

Imperative Present

φεύγε/φεύγετε

Imperative Aorist

φύγε/φύγετε

Infinitive (Απαρέμφατο)

φύγει

Present Participle

φεύγοντας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

You are learning Greek and need help with Greek verbs? The conjugation of Greek verbs isn't longer a problem, thanks to these pages.