τραγουδάω(τραγουδώ) , I sing , cantare

Present (Ενεστώτας)

τραγουδάω, τραγουδώ/τραγουδάς/τραγουδάει, τραγουδά/ τραγουδάμε/τραγουδάτε/τραγουδάν(ε)

Imperfect (Παρατατικός)

τραγουδούσα/τραγουδούσες/τραγουδούσε, τραγούδαγε/ τραγουδούσαμε/τραγουδούσατε/τραγουδούσαν(ε)

Aorist (Αόριστος)

τραγούδησα/τραγούδησες/τραγούδησε/ τραγουδήσαμε/τραγουδήσατε/τραγούδησαν, τραγουδήσαν(ε)

Present Perfect (Παρακείμενος)

έχω τραγουδήσει/έχεις τραγουδήσει/έχει τραγουδήσει/ έχουμε τραγουδήσει/έχετε τραγουδήσει/έχουν τραγουδήσει

Pluperfect (Υπερσυντέλικος)

είχα τραγουδήσει/είχες τραγουδήσει/είχε τραγουδήσει/ είχαμε τραγουδήσει/είχατε τραγουδήσει/είχαν τραγουδήσει

Future Continuous (Εξακολουθητικός Μέλλοντας)

θα τραγουδάω, τραγουδώ/θα τραγουδάς/θα τραγουδάει, τραγουδά/ θα τραγουδάμε/θα τραγουδάτε/θα τραγουδάν(ε)

Future simple (Στιγμιαίος Μέλλοντας)

θα τραγουδήσω/θα τραγουδήσεις/θα τραγουδήσει/ θα τραγουδήσουμε/θα τραγουδήσετε/θα τραγουδήσουν(ε)

Future Perfect (Συντελεσμένος Μέλλοντας)

θα έχω τραγουδήσει/θα έχεις τραγουδήσει/θα έχει τραγουδήσει/ θα έχουμε τραγουδήσει/θα έχετε τραγουδήσει/θα έχουν τραγουδήσει

Conditional

θα τραγουδούσα/θα τραγουδούσες/θα τραγουδούσε, τραγούδαγε/ θα τραγουδούσαμε/θα τραγουδούσατε/θα τραγουδούσαν(ε)

Subjunctive Present

να τραγουδάω, τραγουδώ/να τραγουδάς/να τραγουδάει, τραγουδά/ να τραγουδάμε/να τραγουδάτε/να τραγουδάν(ε)

Subjunctive Aorist

να τραγουδήσω/να τραγουδήσεις/να τραγουδήσει/ να τραγουδήσουμε/να τραγουδήσετε/να τραγουδήσουν(ε)

Subjunctive Perfect

να έχω τραγουδήσει/έχεις τραγουδήσει/έχει τραγουδήσει/ να έχουμε τραγουδήσει/να έχετε τραγουδήσει/να έχουν τραγουδήσει

Imperative Present

τραγούδα/τραγουδάτε

Imperative Aorist

τραγούδησε/τραγουδήστε

Infinitive (Απαρέμφατο)

τραγουδήσει

Present Participle

τραγουδώντας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

You are learning Greek and need help with Greek verbs? The conjugation of Greek verbs isn't longer a problem, thanks to these pages.