προτιμάω(προτιμώ) , I prefer , preferire

Present (Ενεστώτας)

προτιμάω, προτιμώ/προτιμάς/προτιμάει, προτιμά/ προτιμάμε/προτιμάτε/προτιμάν(ε), προτιμούν(ε)

Imperfect (Παρατατικός)

προτιμούσα/προτιμούσες/προτιμούσε, προτίμαγε/ προτιμούσαμε/προτιμούσατε/προτιμούσαν(ε)

Aorist (Αόριστος)

προτίμησα/προτίμησες/προτίμησε/ προτιμήσαμε/προτιμήσατε/προτίμησαν, προτιμήσαν(ε)

Present Perfect (Παρακείμενος)

έχω προτιμήσει/έχεις προτιμήσει/έχει προτιμήσει/ έχουμε προτιμήσει/έχετε προτιμήσει/έχουν προτιμήσει

Pluperfect (Υπερσυντέλικος)

είχα προτιμήσει/είχες προτιμήσει/είχε προτιμήσει/ είχαμε προτιμήσει/είχατε προτιμήσει/είχαν προτιμήσει

Future Continuous (Εξακολουθητικός Μέλλοντας)

θα προτιμάω, προτιμώ/θα προτιμάς/θα προτιμάει, προτιμά/ θα προτιμάμε/θα προτιμάτε/θα προτιμάν(ε), προτιμούν(ε)

Future simple (Στιγμιαίος Μέλλοντας)

θα προτιμήσω/θα προτιμήσεις/θα προτιμήσει/ θα προτιμήσουμε/θα προτιμήσετε/θα προτιμήσουν(ε)

Future Perfect (Συντελεσμένος Μέλλοντας)

θα έχω προτιμήσει/θα έχεις προτιμήσει/θα έχει προτιμήσει/ θα έχουμε προτιμήσει/θα έχετε προτιμήσει/θα έχουν προτιμήσει

Conditional

θα προτιμούσα/θα προτιμούσες/θα προτιμούσε, προτίμαγε/ θα προτιμούσαμε/θα προτιμούσατε/θα προτιμούσαν(ε)

Subjunctive Present

να προτιμάω, προτιμώ/να προτιμάς/να προτιμάει, προτιμά/ να προτιμάμε/να προτιμάτε/να προτιμάν(ε), προτιμούν(ε)

Subjunctive Aorist

να προτιμήσω/να προτιμήσεις/να προτιμήσει/ να προτιμήσουμε/να προτιμήσετε/να προτιμήσουν(ε)

Subjunctive Perfect

να έχω προτιμήσει/να έχεις προτιμήσει/να έχει προτιμήσει/ να έχουμε προτιμήσει/να έχετε προτιμήσει/να έχουν προτιμήσει

Imperative Present

προτίμα/προτιμάτε

Imperative Aorist

προτίμησε/προτιμήστε

Infinitive (Απαρέμφατο)

προτιμήσει

Present Participle

προτιμώντας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

You are learning Greek and need help with Greek verbs? The conjugation of Greek verbs isn't longer a problem, thanks to these pages.