χρειάζομαι , I need , bisognare

Present (Ενεστώτας)

χρειάζομαι/χρειάζεσαι/χρειάζεται/χρειαζόμαστε/χρειάζεστε/χρειάζονται

Imperfect (Παρατατικός)

χρειαζόμουν(α)/χρειαζόσουν(α)/χρειαζόταν(ε)/χρειαζόμασταν/χρειαζόσασταν/χρειάζονταν

Aorist (Αόριστος)

χρειάστηκα/χρειάστηκες/χρειάστηκε/χρειαστήκαμε/χρειαστήκατε/χρειάστηκαν, χρειαστήκαν(ε)

Present Perfect (Παρακείμενος)

έχω χρειαστεί/έχεις χρειαστεί/έχει χρειαστεί/έχουμε χρειαστεί/έχετε χρειαστεί/έχουν χρειαστεί

Pluperfect (Υπερσυντέλικος)

είχα χρειαστεί/είχες χρειαστεί/είχε χρειαστεί/είχαμε χρειαστεί/είχατε χρειαστεί/είχαν χρειαστεί

Future Continuous (Εξακολουθητικός Μέλλοντας)

θα χρειάζομαι/θα χρειάζεσαι/θα χρειάζεται/θα χρειαζόμαστε/θα χρειαζόσαστε/θα χρειάζονται

Future simple (Στιγμιαίος Μέλλοντας)

θα χρειαστώ/θα χρειαστείς/θα χρειαστεί/θα χρειαστούμε/θα χρειαστείτε/θα χρειαστούν(ε)

Future Perfect (Συντελεσμένος Μέλλοντας)

θα έχω χρειαστεί/θα έχεις χρειαστεί/θα έχει χρειαστεί/θα έχουμε χρειαστεί/θα έχετε χρειαστεί/θα έχουν χρειαστεί

Conditional

θα χρειαζόμουν(α)/θα χρειαζόσουν(α)/θα χρειαζόταν(ε)/θα χρειαζόμασταν/θα χρειαζόσασταν/θα χρειάζονταν

Subjunctive Present

να χρειάζομαι/να χρειάζεσαι/να χρειάζεται/να χρειαζόμαστε/να χρειαζόσαστε/να χρειάζονται

Subjunctive Aorist

να χρειαστώ/να χρειαστείς/να χρειαστεί/να χρειαστούμε/να χρειαστείτε/να χρειαστούν(ε)

Subjunctive Perfet

να έχω χρειαστεί/να έχεις χρειαστεί/να έχει χρειαστεί/να έχουμε χρειαστεί/να έχετε χρειαστεί/να έχουν χρειαστεί

Imperative Present

--/χρειάζεστε

Imperative Aorist

χρειάσου/χρειαστείτε

Infinitive (Απαρέμφατο)

χρειαστεί

Δεν υπάρχουν σχόλια:

You are learning Greek and need help with Greek verbs? The conjugation of Greek verbs isn't longer a problem, thanks to these pages.