πάω-πηγαίνω , I go , andare

Present (Ενεστώτας)

πάω, πηγαίνω/πας, πηγαίνεις/πάει, πηγαίνει/πάμε, πηγαίνουμε/πάτε, πηγαίνετε/πάνε, πηγαίνουν(ε)

Imperfect (Παρατατικός)

πήγαινα/πήγαινες/πήγαινε/πηγαίναμε/πηγαίνατε/πήγαιναν, πηγαίναν(ε)

Aorist (Αόριστος)

πήγα/πήγες/πήγε/πήγαμε/πήγατε/πήγαν(ε)

Present Perfect (Παρακείμενος)

έχω πάει/έχεις πάει/έχει πάει/έχουμε πάει/έχετε πάει/έχουν πάει

Pluperfect (Υπερσυντέλικος)

είχα πάει/είχες πάει/είχε πάει/είχαμε πάει/είχατε πάει/είχαν πάει

Future Continuous (Εξακολουθητικός Μέλλοντας)

θα πηγαίνω/θα πηγαίνεις/θα πηγαίνει/θα πηγαίνουμε/θα πηγαίνετε/θα πηγαίνουν(ε)

Future simple (Στιγμιαίος Μέλλοντας)

θα πάω/θα πας/θα πάει/θα πάμε/θα πάτε/θα πάνε

Future Perfect (Συντελεσμένος Μέλλοντας)

θα έχω πάει/θα έχεις πάει/θα έχει πάει/ θα έχουμε πάει/θα έχετε πάει/θα έχουν πάει

Conditional

θα πήγαινα/θα πήγαινες/θα πήγαινε/θα πηγαίναμε/θα πηγαίνατε/θα πήγαιναν, πηγαίναν(ε)

Subjunctive Present

να πηγαίνω/να πηγαίνεις/να πηγαίνει/να πηγαίνουμε/να πηγαίνετε/να πηγαίνουν(ε)

Subjunctive Aorist

να πάω/να πας/να πάει/να πάμε/να πάτε/να πάνε

Subjunctive Perfet

να έχω πάει/να έχεις πάει/να έχει πάει/να έχουμε πάει/να έχετε πάει/να έχουν πάει

Imperative Present

πήγαινε/πηγαίνετε

Imperative Aorist

πήγαινε/πηγαίνετε

Infinitive (Απαρέμφατο)

πάει

Present Participle

πηγαίνοντας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

You are learning Greek and need help with Greek verbs? The conjugation of Greek verbs isn't longer a problem, thanks to these pages.