υπάρχω , I exist , esistere

Present (Ενεστώτας)

υπάρχω/υπάρχεις/υπάρχει/υπάρχουμε/υπάρχετε/υπάρχουν(ε)

Imperfect (Παρατατικός)

υπήρχα/υπήρχες/υπήρχε/υπήρχαμε/υπήρχατε/υπήρχαν(ε)

Aorist (Αόριστος)

υπήρξα/υπήρξες/υπήρξε/υπήρξαμε/υπήρξατε/υπήρξαν(ε)

Present Perfect (Παρακείμενος)

έχω υπάρξει/έχεις υπάρξει/έχει υπάρξει/έχουμε υπάρξει/έχετε υπάρξει/έχουν υπάρξει

Pluperfect (Υπερσυντέλικος)

είχα υπάρξει/είχες υπάρξει/είχε υπάρξει/είχαμε υπάρξει/είχατε υπάρξει/είχαν υπάρξει

Future Continuous (Εξακολουθητικός Μέλλοντας)

θα υπάρχω/θα υπάρχεις/θα υπάρχει/θα υπάρχουμε/θα υπάρχετε/θα υπάρχουν(ε)

Future simple (Στιγμιαίος Μέλλοντας)

θα υπάρξω/θα υπάρξεις/θα υπάρξει/θα υπάρξουμε/θα υπάρξετε/θα υπάρξουν(ε)

Future Perfect (Συντελεσμένος Μέλλοντας)

θα έχω υπάρξει/θα έχεις υπάρξει/θα έχει υπάρξει/θα έχουμε υπάρξει/θα έχετε υπάρξει/θα έχουν υπάρξει

Conditional

θα υπήρχα/θα υπήρχες/θα υπήρχε/θα υπήρχαμε/θα υπήρχατε/θα υπήρχαν(ε)

Subjunctive Present

να υπάρχω/να υπάρχεις/να υπάρχει/να υπάρχουμε/να υπάρχετε/να υπάρχουν(ε)

Subjunctive Aorist

να υπάρξω/να υπάρξεις/να υπάρξει/να υπάρξουμε/να υπάρξετε/να υπάρξουν(ε)

Subjunctive Perfet

να έχω υπάρξει/να έχεις υπάρξει/να έχει υπάρξει/να έχουμε υπάρξει/να έχετε υπάρξει/να έχουν υπάρξει

Imperative Present

--/υπάρχετε

Imperative Aorist

--/υπάρξτε

Infinitive (Απαρέμφατο)

υπάρξει

Present Participle

υπάρχοντας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

You are learning Greek and need help with Greek verbs? The conjugation of Greek verbs isn't longer a problem, thanks to these pages.