φτάνω-φθάνω , I arrive , arrivare

Present (Ενεστώτας)

φτάνω, φθάνω/φτάνεις/φτάνει/φτάνουμε/φτάνετε/φτάνουν(ε)

Imperfect (Παρατατικός)

έφτανα/έφτανες/έφτανε/φτάναμε/φτάνατε/έφταναν, φτάναν(ε)

Aorist (Αόριστος)

έφτασα/έφτασες/έφτασε/φτάσαμε/φτάσατε/έφτασαν, φτάσαν(ε)

Present Perfect (Παρακείμενος)

έχω φτάσει/έχεις φτάσει/έχει φτάσει/έχουμε φτάσει

/έχετε φτάσει/έχουν φτάσει
Pluperfect (Υπερσυντέλικος)

είχα φτάσει/είχες φτάσει/είχε φτάσει/είχαμε φτάσει/είχατε φτάσει/είχαν φτάσει

Future Continuous (Εξακολουθητικός Μέλλοντας)

θα φτάνω/θα φτάνεις/θα φτάνει/θα φτάνουμε/θα φτάνετε/θα φτάνουν(ε)

Future simple (Στιγμιαίος Μέλλοντας)

θα φτάσω/θα φτάσεις/θα φτάσει/θα φτάσουμε/θα φτάσετε/θα φτάσουν(ε)

Future Perfect (Συντελεσμένος Μέλλοντας)

θα έχω φτάσει/θα έχεις φτάσει/θα έχει φτάσει/θα έχουμε φτάσει

/θα έχετε φτάσει/θα έχουν φτάσει

Conditional

θα έφτανα/θα έφτανες/θα έφτανε/θα φτάναμε/θα φτάνατε/θα έφταναν, φτάναν(ε)

Subjunctive Present

να φτάνω/να φτάνεις/να φτάνει/να φτάνουμε/να φτάνετε/να φτάνουν(ε)

Subjunctive Aorist

να φτάσω/να φτάσεις/να φτάσει/να φτάσουμε/να φτάσετε/να φτάσουν(ε)

Subjunctive Perfet

να έχω φτάσει/να έχεις φτάσει/να έχει φτάσει/να έχουμε φτάσει

/να έχετε φτάσει/να έχουν φτάσει

Imperative Present

φτάνε/φτάνετε

Imperative Aorist

φτάσε/φτάσετε, φτάστε

Infinitive (Απαρέμφατο)

φτάσει

Present Participle

φτάνοντας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

You are learning Greek and need help with Greek verbs? The conjugation of Greek verbs isn't longer a problem, thanks to these pages.