έρχομαι , I come , venire

Present (Ενεστώτας)

έρχομαι/έρχεσαι/έρχεται/ερχόμαστε/ερχόσαστε/έρχονται

Imperfect (Παρατατικός)

ερχόμουν(α)/ερχόσουν(α)/ερχόταν(ε)/ερχόμασταν/ερχόσασταν/έρχονταν

Aorist (Αόριστος)

ήρθα,ήλθα/ήρθες,ήλθες/ήρθε,ήλθε/ήρθαμε,ήλθατε/ήρθατε,ήλθατε/ήρθαν(ε),ήλθαν(ε)

Present Perfect (Παρακείμενος)

έχω έρθει/έχεις έρθει/έχει έρθει/έχουμε έρθει/έχετε έρθει/έχουν έρθει

Pluperfect (Υπερσυντέλικος)

είχα έρθει/είχες έρθει/είχε έρθει/είχαμε έρθει/είχατε έρθει/είχαν έρθει

Future Continuous (Εξακολουθητικός Μέλλοντας)

θα έρχομαι/θα έρχεσαι/θα έρχεται/θα ερχόμαστε/θα ερχόσαστε/θα έρχονται

Future simple (Στιγμιαίος Μέλλοντας)

θα έρθω/θα έρθεις/θα έρθει/θα έρθουμε/θα έρθετε/θα έρθουν(ε)

Future Perfect (Συντελεσμένος Μέλλοντας)

θα έχω έρθει/θα έχεις έρθει/θα έχει έρθει/θα έχουμε έρθει/θα έχετε έρθει/θα έχουν έρθει

Conditional

θα ερχόμουν(α)/θα ερχόσουν(α)/θα ερχόταν(ε)/θα ερχόμασταν/θα ερχόσασταν/θα έρχονταν

Subjunctive Present

να έρχομαι/να έρχεσαι/να έρχεται/να ερχόμαστε/να έρχεστε/να έρχονται

Subjunctive Aorist

να έρθω/να έρθεις/να έρθει/να έρθουμε/να έρθετε/να έρθουν(ε)

Subjunctive Perfet

να έχω έρθει/να έχεις έρθει/να έχει έρθει/να έχουμε έρθει/να έχετε έρθει/να έχουν έρθει

Imperative Present

--/έρχεστε

Imperative Aorist

έλα/ελάτε

Infinitive (Απαρέμφατο)

έρθει , έλθει

Δεν υπάρχουν σχόλια:

You are learning Greek and need help with Greek verbs? The conjugation of Greek verbs isn't longer a problem, thanks to these pages.