κατεβάζω , I take down ,

Present (Ενεστώτας)

κατεβάζω/κατεβάζεις/κατεβάζει/κατεβάζουμε/κατεβάζετε/κατεβάζουν(ε)

Imperfect (Παρατατικός)

κατέβαζα/κατέβαζες/κατέβαζε/κατεβάζαμε/κατεβάζατε/κατέβαζαν(ε)

Aorist (Αόριστος)

κατέβασα/κατέβασες/κατέβασε/κατεβάσαμε/κατεβάσατε/κατεβάσαν(ε)

Present Perfect (Παρακείμενος)

έχω κατεβάσει/έχεις κατεβάσει/έχει κατεβάσει/έχουμε κατεβάσει/έχετε κατεβάσει/έχουν κατεβάσει

Pluperfect (Υπερσυντέλικος)

είχα κατεβάσει/είχες κατεβάσει/είχε κατεβάσει/είχαμε κατεβάσει/είχατε κατεβάσει/είχαν κατεβάσει

Future Continuous (Εξακολουθητικός Μέλλοντας)

θα κατεβάζω/θα κατεβάζεις/θα κατεβάζει/θα κατεβάζουμε/θα κατεβάζετε/θα κατεβάζουν(ε)

Future simple (Στιγμιαίος Μέλλοντας)

θα κατεβάσω/θα κατεβάσεις/θα κατεβάσει/θα κατεβάσουμε/θα κατεβάσετε/θα κατεβάσουν(ε)

Future Perfect (Συντελεσμένος Μέλλοντας)

θα έχω κατεβάσει/θα έχεις κατεβάσει/θα έχει κατεβάσει/θα έχουμε κατεβάσει/θα έχετε κατεβάσει/θα έχουν κατεβάσει

Conditional

θα κατέβαζα/θα κατέβαζες/θα κατέβαζε/θα κατεβάζαμε/θα κατεβάζατε/θα κατέβαζαν(ε)

Subjunctive Present

να κατεβάζω/να κατεβάζεις/να κατεβάζει/να κατεβάζουμε/να κατεβάζετε/να κατεβάζουν(ε)

Subjunctive Aorist

να κατεβάσω/να κατεβάσεις/να κατεβάσει/να κατεβάσουμε/να κατεβάσετε/να κατεβάσουν(ε)

Subjunctive Perfet

να έχω κατεβάσει/να έχεις κατεβάσει/να έχει κατεβάσει/να έχουμε κατεβάσει/να έχετε κατεβάσει/να έχουν κατεβάσει

Imperative Present

κατέβαζε/κατεβάζετε

Imperative Aorist

κατέβασε/κατεβάστε

Infinitive (Απαρέμφατο)

κατεβάσει

Present Participle

κατεβάζοντας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

You are learning Greek and need help with Greek verbs? The conjugation of Greek verbs isn't longer a problem, thanks to these pages.