επιστρέφω , I am back , tornare

Active Voice (Ενεργητική φωνή)

Present (Ενεστώτας)

επιστρέφω/επιστρέφεις/επιστρέφει/επιστρέφουμε/επιστρέφετε/επιστρέφουν(ε)

Imperfect (Παρατατικός)

επέστρεφα/επέστρεφες/επέστρεφε/επιστρέφαμε/επιστρέφαμε/επιστρέφατε/επιστρέφαν(ε)

Aorist (Αόριστος)

επέστρεψα/επέστρεψες/επέστρεψε/επιστρέψαμε/επιστρέψατε/επιστρέψαν(ε)

Present Perfect (Παρακείμενος)

έχω επιστρέψει /έχεις επιστρέψει /έχει επιστρέψει /έχουμε επιστρέψει /έχετε επιστρέψει /έχουν επιστρέψει

Pluperfect (Υπερσυντέλικος)

είχα επιστρέψει /είχες επιστρέψει /είχε επιστρέψει /είχαμε επιστρέψει /είχατε επιστρέψει /είχαν επιστρέψει

Future Continuous (Εξακολουθητικός Μέλλοντας)

θα επιστρέφω/θα επιστρέφεις/θα επιστρέφει/θα επιστρέφουμε/θα επιστρέφετε/θα επιστρέφουν(ε)

Future simple (Στιγμιαίος Μέλλοντας)

θα επιστρέψω/θα επιστρέψεις/θα επιστρέψει/θα επιστρέψουμε/θα επιστρέψετε/θα επιστρέψουν(ε)

Future Perfect (Συντελεσμένος Μέλλοντας)

θα έχω επιστρέψει /θα έχεις επιστρέψει/θα έχει επιστρέψει /θα έχουμε επιστρέψει /θα έχετε επιστρέψει /θα έχουν επιστρέψει

Conditional

θα επέστρεφα/θα επέστρεφες/θα επέστρεφε/θα επιστρέφαμε/θα επιστρέφαμε/θα επιστρέφατε/θα επιστρέφαν(ε)

Subjunctive Present

να επιστρέφω/να επιστρέφεις/να επιστρέφει/να επιστρέφουμε/να επιστρέφετε/να επιστρέφουν(ε)

Subjunctive Aorist

να επιστρέψω/να επιστρέψεις/να επιστρέψει/να επιστρέψουμε/να επιστρέψετε/να επιστρέψουν(ε)

Subjunctive Perfet

να έχω επιστρέψει/να έχεις επιστρέψει/να έχει επιστρέψει/να έχουμε επιστρέψει/να έχετε επιστρέψει /να έχουν επιστρέψει

Imperative Present

επέστρεφε/επιστρέφετε

Imperative Aorist

επέστρεψε/επιστρέψτε

Infinitive (Απαρέμφατο)

επιστρέψει

Present Participle

επιστρέφοντας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

You are learning Greek and need help with Greek verbs? The conjugation of Greek verbs isn't longer a problem, thanks to these pages.