δείχνω , I show , mostrare

Active Voice (Ενεργητική φωνή)

Present (Ενεστώτας)

δείχνω/δείχνεις/δείχνει/δείχνουμε/δείχνετε/δείχνουν(ε)

Imperfect (Παρατατικός)

έδειχνα/έδειχνες/έδειχνε/δείχναμε/δείχνατε/δείχναν(ε)

Aorist (Αόριστος)

έδειξα/έδειξες/έδειξε/δείξαμε/δείξατε/δείξαν(ε)

Present Perfect (Παρακείμενος)

έχω δείξει/έχεις δείξει/έχει δείξει/έχουμε δείξει/έχετε δείξει/έχουν δείξει

Pluperfect (Υπερσυντέλικος)

είχα δείξει/είχες δείξει/είχε δείξει/είχαμε δείξει/είχατε δείξει/είχαν δείξει

Future Continuous (Εξακολουθητικός Μέλλοντας)

θα δείχνω/θα δείχνεις/θα δείχνει/θα δείχνουμε/θα δείχνετε/θα δείχνουν(ε)

Future simple (Στιγμιαίος Μέλλοντας)

θα δείξω/θα δείξεις/θα δείξει/θα δείξουμε/θα δείξετε/θα δείξουν(ε)

Future Perfect (Συντελεσμένος Μέλλοντας)

θα έχω δείξει/θα έχεις δείξει/θα έχει δείξει/θα έχουμε δείξει/θα έχετε δείξει/θα έχουν δείξει

Conditional

θα έδειχνα/θα έδειχνες/θα έδειχνε/θα δείχναμε/θα δείχνατε/θα δείχναν(ε)

Subjunctive Present

να δείχνω/να δείχνεις/να δείχνει/να δείχνουμε/να δείχνετε/να δείχνουν(ε)

Subjunctive Aorist

να δείξω/να δείξεις/να δείξει/να δείξουμε/να δείξετε/να δείξουν(ε)

Subjunctive Perfet

να έχω δείξει/να έχεις δείξει/να έχει δείξει/να έχουμε δείξει/να έχετε δείξει/να έχουν δείξει

Imperative Present

δείχνε/δείχνετε

Imperative Aorist

δείξε/δείξτε

Infinitive (Απαρέμφατο)

δείξει

Present Participle

δείχνοντας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

You are learning Greek and need help with Greek verbs? The conjugation of Greek verbs isn't longer a problem, thanks to these pages.