θέλω , I want , volere

Present (Ενεστώτας)

θέλω/θέλεις/θέλει/θέλουμε/θέλετε/θέλουν(ε)

Imperfect (Παρατατικός)

ήθελα/ήθελες/ήθελε/θέλαμε/θέλατε/θέλαν(ε)

Aorist (Αόριστος)

θέλησα/θέλησες/θέλησε/θελήσαμε/θελήσατε/θελήσαν(ε)

Present Perfect (Παρακείμενος)

έχω θελήσει/έχεις θελήσει/έχει θελήσει/έχουμε θελήσει/έχετε θελήσει/έχουν θελήσει

Pluperfect (Υπερσυντέλικος)

είχα θελήσει/είχες θελήσει/είχε θελήσει/είχαμε θελήσει/είχατε θελήσει/είχαν θελήσει

Future Continuous (Εξακολουθητικός Μέλλοντας)

θα θέλω/θα θέλεις/θα θέλει/θα θέλουμε/θα θέλετε/θα θέλουν(ε)

Future simple (Στιγμιαίος Μέλλοντας)

θα θελήσω/θα θελήσεις/θα θελήσει/θα θελήσουμε/θα θελήσετε/θα θελήσουν(ε)

Future Perfect (Συντελεσμένος Μέλλοντας)

θα έχω θελήσει/θα έχεις θελήσει/θα έχει θελήσει/θα έχουμε θελήσει/θα έχετε θελήσει/θα έχουν θελήσει

Conditional

θα ήθελα/θα ήθελες/θα ήθελε/θα θέλαμε/θα θέλατε/θα θέλαν(ε)

Subjunctive Present

να θέλω/να θέλεις/να θέλει/να θέλουμε/να θέλετε/να θέλουν(ε)

Subjunctive Aorist

να θελήσω/να θελήσεις/να θελήσει/να θελήσουμε/να θελήσετε/να θελήσουν(ε)

Subjunctive Perfet

να έχω θελήσει/να έχεις θελήσει/να έχει θελήσει/να έχουμε θελήσει/να έχετε θελήσει/να έχουν θελήσει

Imperative Present

θέλε/θέλετε

Imperative Aorist

θέλησε/θελήστε

Infinitive (Απαρέμφατο)

θελήσει

Present Participle

θέλοντας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

You are learning Greek and need help with Greek verbs? The conjugation of Greek verbs isn't longer a problem, thanks to these pages.