πλένω , I wash , lavare

Present (Ενεστώτας)

πλένω/πλένεις/πλένει/ πλένουμε/πλένετε/πλένουν(ε)

Imperfect (Παρατατικός)

έπλενα/έπλενες/έπλενε/ πλέναμε/πλένατε/έπλεναν

Aorist (Αόριστος)

έπλυνα/έπλυνες/έπλυνε/ πλύναμε/πλύνατε/έπλυναν

Present Perfect (Παρακείμενος)

έχω πλύνει/έχεις πλύνει/έχει πλύνει/ έχουμε πλύνει/έχετε πλύνει/έχουν πλύνει

Pluperfect (Υπερσυντέλικος)

είχα πλύνει/είχες πλύνει/είχε πλύνει/ είχαμε πλύνει/είχατε πλύνει/είχαν πλύνει

Future Continuous (Εξακολουθητικός Μέλλοντας)

θα πλένω/θα πλένεις/θα πλένει/ θα πλένουμε/θα πλένετε/θα πλένουν(ε)

Future simple (Στιγμιαίος Μέλλοντας)

θα πλύνω/θα πλύνεις/θα πλύνει/ θα πλύνουμε/θα πλύνετε/θα πλύνουν(ε)

Future Perfect (Συντελεσμένος Μέλλοντας)

θα έχω πλύνει/θα έχεις πλύνει/θα έχει πλύνει/ θα έχουμε πλύνει/θα έχετε πλύνει/θα έχουν πλύνει

Conditional

θα έπλενα/θα έπλενες/θα έπλενε/ θα πλέναμε/θα πλένατε/θα έπλεναν

Subjunctive Present

να πλένω/να πλένεις/να πλένει/ να πλένουμε/να πλένετε/να πλένουν(ε)

Subjunctive Aorist

να πλύνω/να πλύνεις/να πλύνει/ να πλύνουμε/να πλύνετε/να πλύνουν(ε)

Subjunctive Perfect

να έχω πλύνει/να έχεις πλύνει/να έχει πλύνει/ να έχουμε πλύνει/να έχετε πλύνει/να έχουν πλύνει

Imperative Present

πλένε/πλένετε

Imperative Aorist

πλύνε/πλύνετε

Infinitive (Απαρέμφατο)

πλύνει

Present Participle

πλένοντας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

You are learning Greek and need help with Greek verbs? The conjugation of Greek verbs isn't longer a problem, thanks to these pages.