πέφτω , I fall , cadere

Present (Ενεστώτας)

πέφτω/πέφτεις/πέφτει/ πέφτουμε/πέφτετε/πέφτουν(ε)

Imperfect (Παρατατικός)

έπεφτα/έπεφτες/έπεφτε/ πέφταμε/πέφτατε/έπεφταν

Aorist (Αόριστος)

έπεσα/έπεσες/έπεσε/ πέσαμε/πέσατε/έπεσαν

Present Perfect (Παρακείμενος)

έχω πέσει/έχεις πέσει/έχει πέσει/ έχουμε πέσει/έχετε πέσει/έχουν πέσει

Pluperfect (Υπερσυντέλικος)

είχα πέσει/είχες πέσει/είχε πέσει/ είχαμε πέσει/είχατε πέσει/είχαν πέσει

Future Continuous (Εξακολουθητικός Μέλλοντας)

θα πέφτω/θα πέφτεις/θα πέφτει/ θα πέφτουμε/θα πέφτετε/θα πέφτουν(ε)

Future simple (Στιγμιαίος Μέλλοντας)

θα πέσω/θα πέσεις/θα πέσει/ θα πέσουμε/θα πέσετε/θα πέσουν(ε)

Future Perfect (Συντελεσμένος Μέλλοντας)

θα έχω πέσει/θα έχεις πέσει/θα έχει πέσει/ θα έχουμε πέσει/θα έχετε πέσει/θα έχουν πέσει

Conditional

θα έπεφτα/θα έπεφτες/θα έπεφτε/ θα πέφταμε/θα πέφτατε/θα έπεφταν

Subjunctive Present

να πέφτω/να πέφτεις/να πέφτει/ να πέφτουμε/να πέφτετε/να πέφτουν(ε)

Subjunctive Aorist

να πέσω/να πέσεις/να πέσει/ να πέσουμε/να πέσετε/να πέσουν(ε)

Subjunctive Perfect

να έχω πέσει/να έχεις πέσει/να έχει πέσει/ να έχουμε πέσει/να έχετε πέσει/να έχουν πέσει

Imperative Present

πέφτε/πέφτετε

Imperative Aorist

πέσε/πέστε

Infinitive (Απαρέμφατο)

πέσει

Present Participle

πέφτοντας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

You are learning Greek and need help with Greek verbs? The conjugation of Greek verbs isn't longer a problem, thanks to these pages.