αφήνω , I leave(let) , lasciare

Present (Ενεστώτας)

αφήνω/αφήνεις/αφήνει/ αφήνουμε/αφήνετε/αφήνουν(ε)

Imperfect (Παρατατικός)

άφηνα/άφηνες/άφηνε/ αφήναμε/αφήνατε/άφηναν, αφήναν(ε)

Aorist (Αόριστος)

άφησα/άφησες/άφησε/ αφήσαμε/αφήσατε/άφησαν

Present Perfect (Παρακείμενος)

έχω αφήσει/έχεις αφήσει/έχει αφήσει/ έχουμε αφήσει/έχετε αφήσει/έχουν αφήσει

Pluperfect (Υπερσυντέλικος)

είχα αφήσει/είχες αφήσει/είχε αφήσει/ είχαμε αφήσει/είχατε αφήσει/είχαν αφήσει

Future Continuous (Εξακολουθητικός Μέλλοντας)

θα αφήνω/θα αφήνεις/θα αφήνει/ θα αφήνουμε/θα αφήνετε/θα αφήνουν(ε)

Future simple (Στιγμιαίος Μέλλοντας)

θα αφήσω/θα αφήσεις/θα αφήσει/ θα αφήσουμε/θα αφήσετε/θα αφήσουν(ε)

Future Perfect (Συντελεσμένος Μέλλοντας)

θα έχω αφήσει/θα έχεις αφήσει/θα έχει αφήσει/ θα έχουμε αφήσει/θα έχετε αφήσει/θα έχουν αφήσει

Conditional

θα άφηνα/θα άφηνες/θα άφηνε/ θα αφήναμε/θα αφήνατε/θα άφηναν, αφήναν(ε)

Subjunctive Present

να αφήνω/να αφήνεις/να αφήνει/ να αφήνουμε/να αφήνετε/να αφήνουν(ε)

Subjunctive Aorist

να αφήσω/να αφήσεις/να αφήσει/ να αφήσουμε/να αφήσετε/να αφήσουν(ε)

Subjunctive Perfect

να έχω αφήσει/να έχεις αφήσει/να έχει αφήσει/ να έχουμε αφήσει/να έχετε αφήσει/να έχουν αφήσει

Imperative Present

άφηνε/αφήνετε

Imperative Aorist

άφησε/αφήστε

Infinitive (Απαρέμφατο)

αφήσει

Present Participle

αφήνοντας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

You are learning Greek and need help with Greek verbs? The conjugation of Greek verbs isn't longer a problem, thanks to these pages.