κερδίζω , I win , vincere

Present (Ενεστώτας)

κερδίζω/κερδίζεις/κερδίζει/ κερδίζουμε/κερδίζετε/κερδίζουν(ε)

Imperfect (Παρατατικός)

κέρδιζα/κέρδιζες/κέρδιζε/ κερδίζαμε/κερδίζατε/κέρδιζαν, κερδίζαν(ε)

Aorist (Αόριστος)

κέρδισα/κέρδισες/κέρδισε/ κερδίσαμε/κερδίσατε/κέρδισαν

Present Perfect (Παρακείμενος)

έχω κερδίσει/έχεις κερδίσει/έχει κερδίσει/ έχουμε κερδίσει/έχετε κερδίσει/έχουν κερδίσει

Pluperfect (Υπερσυντέλικος)

είχα κερδίσει/είχες κερδίσει/είχε κερδίσει/ είχαμε κερδίσει/είχατε κερδίσει/είχαν κερδίσει

Future Continuous (Εξακολουθητικός Μέλλοντας)

θα κερδίζω/θα κερδίζεις/θα κερδίζει/ θα κερδίζουμε/θα κερδίζετε/θα κερδίζουν(ε)

Future simple (Στιγμιαίος Μέλλοντας)

θα κερδίσω/θα κερδίσεις/θα κερδίσει/ θα κερδίσουμε/θα κερδίσετε/θα κερδίσουν(ε)

Future Perfect (Συντελεσμένος Μέλλοντας)

θα έχω κερδίσει/θα έχεις κερδίσει/θα έχει κερδίσει/ θα έχουμε κερδίσει/θα έχετε κερδίσει/θα έχουν κερδίσει

Conditional

θα κέρδιζα/θα κέρδιζες/θα κέρδιζε/ θα κερδίζαμε/θα κερδίζατε/θα κέρδιζαν, κερδίζαν(ε)

Subjunctive Present

να κερδίζω/να κερδίζεις/να κερδίζει/ να κερδίζουμε/να κερδίζετε/να κερδίζουν(ε)

Subjunctive Aorist

να κερδίσω/να κερδίσεις/να κερδίσει/ να κερδίσουμε/να κερδίσετε/να κερδίσουν(ε)

Subjunctive Perfect

να έχω κερδίσει/να έχεις κερδίσει/να έχει κερδίσει/ να έχουμε κερδίσει/να έχετε κερδίσει/να έχουν κερδίσει

Imperative Present

κέρδιζε/κερδίζετε

Imperative Aorist

κέρδισε/κερδίστε

Infinitive (Απαρέμφατο)

κερδίσει

Present Participle

κερδίζοντας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

You are learning Greek and need help with Greek verbs? The conjugation of Greek verbs isn't longer a problem, thanks to these pages.