συναντάω(συναντώ) , I meet , incontrare

Present (Ενεστώτας)

συναντάω, συναντώ/συναντάς/συναντάει, συναντά/ συναντάμε/συναντάτε/συναντάν(ε), συναντούν(ε)

Imperfect (Παρατατικός)

συναντούσα/συναντούσες/συναντούσε/ συναντούσαμε/συναντούσατε/συναντούσαν(ε)

Aorist (Αόριστος)

συνάντησα/συνάντησες/συνάντησε/ συναντήσαμε/συναντήσατε/συνάντησαν

Present Perfect (Παρακείμενος)

έχω συναντήσει/έχεις συναντήσει/έχει συναντήσει/ έχουμε συναντήσει/έχετε συναντήσει/έχουν συναντήσει

Pluperfect (Υπερσυντέλικος)

είχα συναντήσει/είχες συναντήσει/είχε συναντήσει/ είχαμε συναντήσει/είχατε συναντήσει/είχαν συναντήσει

Future Continuous (Εξακολουθητικός Μέλλοντας)

θα συναντάω, συναντώ/θα συναντάς/θα συναντάει, συναντά/ θα συναντάμε/θα συναντάτε/θα συναντάν(ε)

Future simple (Στιγμιαίος Μέλλοντας)

θα συναντήσω/θα συναντήσεις/θα συναντήσει/ θα συναντήσουμε/θα συναντήσετε/θα συναντήσουν(ε)

Future Perfect (Συντελεσμένος Μέλλοντας)

θα έχω συναντήσει/θα έχεις συναντήσει/θα έχει συναντήσει/ θα έχουμε συναντήσει/θα έχετε συναντήσει/θα έχουν συναντήσει

Conditional

θα συναντούσα/θα συναντούσες/θα συναντούσε/ θα συναντούσαμε/θα συναντούσατε/θα συναντούσαν(ε)

Subjunctive Present

να συναντάω, συναντώ/να συναντάς/να συναντάει, συναντά/ να συναντάμε/να συναντάτε/να συναντάν(ε), συναντούν(ε)

Subjunctive Aorist

να συναντήσω/να συναντήσεις/να συναντήσει/ να συναντήσουμε/να συναντήσετε/να συναντήσουν(ε)

Subjunctive Perfect

να έχω συναντήσει/να έχεις συναντήσει/να έχει συναντήσει/ να έχουμε συναντήσει/να έχετε συναντήσει/να έχουν συναντήσει

Imperative Present

συνάντα/συναντάτε

Imperative Aorist

συνάντησε/συναντήστε

Infinitive (Απαρέμφατο)

συναντήσει

Present Participle

συναντώντας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

You are learning Greek and need help with Greek verbs? The conjugation of Greek verbs isn't longer a problem, thanks to these pages.