πουλάω(πουλώ) , I sell , vendere

Present (Ενεστώτας)

πουλάω, πουλώ/πουλάς/πουλάει, πουλά/ πουλάμε/πουλάτε/πουλάν(ε)

Imperfect (Παρατατικός)

πουλούσα/πουλούσες/πουλούσε/ πουλούσαμε/πουλούσατε/πουλούσαν(ε)

Aorist (Αόριστος)

πούλησα/πούλησες/πούλησε/ πουλήσαμε/πουλήσατε/πούλησαν, πουλήσαν(ε)

Present Perfect (Παρακείμενος)

έχω πουλήσει/έχεις πουλήσει/έχει πουλήσει/ έχουμε πουλήσει/έχετε πουλήσει/έχουν πουλήσει

Pluperfect (Υπερσυντέλικος)

είχα πουλήσει/είχες πουλήσει/είχε πουλήσει/ είχαμε πουλήσει/είχατε πουλήσει/είχαν πουλήσει

Future Continuous (Εξακολουθητικός Μέλλοντας)

θα πουλάω, πουλώ/θα πουλάς/θα πουλάει, πουλά/ θα πουλάμε/θα πουλάτε/θα πουλάν(ε)

Future simple (Στιγμιαίος Μέλλοντας)

θα πουλήσω/θα πουλήσεις/θα πουλήσει/ θα πουλήσουμε/θα πουλήσετε/θα πουλήσουν(ε)

Future Perfect (Συντελεσμένος Μέλλοντας)

θα έχω πουλήσει/θα έχεις πουλήσει/θα έχει πουλήσει/ θα έχουμε πουλήσει/θα έχετε πουλήσει/θα έχουν πουλήσει

Conditional

θα πουλούσα/θα πουλούσες/θα πουλούσε/ θα πουλούσαμε/θα πουλούσατε/θα πουλούσαν(ε)

Subjunctive Present

να πουλάω, πουλώ/να πουλάς/να πουλάει, πουλά/ να πουλάμε/να πουλάτε/να πουλάν(ε)

Subjunctive Aorist

να πουλήσω/να πουλήσεις/να πουλήσει/ να πουλήσουμε/να πουλήσετε/να πουλήσουν(ε)

Subjunctive Perfect

να έχω πουλήσει/να έχεις πουλήσει/να έχει πουλήσει/ να έχουμε πουλήσει/να έχετε πουλήσει/να έχουν πουλήσει

Imperative Present

πούλα/πουλάτε

Imperative Aorist

πούλησε/πουλήστε

Infinitive (Απαρέμφατο)

πουλήσει

Present Participle

πουλώντας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

You are learning Greek and need help with Greek verbs? The conjugation of Greek verbs isn't longer a problem, thanks to these pages.