περπατάω(περπατώ) , I walk , camminare

Present (Ενεστώτας)

περπατάω, περπατώ/περπατάς/περπατάει, περπατά/ περπατάμε/περπατάτε/περπατάν(ε)

Imperfect (Παρατατικός)

περπατούσα/περπατούσες/περπατούσε/ περπατούσαμε/περπατούσατε/περπατούσαν(ε)

Aorist (Αόριστος)

περπάτησα/περπάτησες/περπάτησε/ περπατήσαμε/περπατήσατε/περπάτησαν, περπατήσαν(ε)

Present Perfect (Παρακείμενος)

έχω περπατήσει/έχεις περπατήσει/έχει περπατήσει/ έχουμε περπατήσει/έχετε περπατήσει/έχουν περπατήσει

Pluperfect (Υπερσυντέλικος)

είχα περπατήσει/είχες περπατήσει/είχε περπατήσει/ είχαμε περπατήσει/είχατε περπατήσει/είχαν περπατήσει

Future Continuous (Εξακολουθητικός Μέλλοντας)

θα περπατάω, περπατώ/θα περπατάς/θα περπατάει, περπατά/ θα περπατάμε/θα περπατάτε/θα περπατάν(ε)

Future simple (Στιγμιαίος Μέλλοντας)

θα περπατήσω/θα περπατήσεις/θα περπατήσει/ θα περπατήσουμε/θα περπατήσετε/θα περπατήσουν(ε)

Future Perfect (Συντελεσμένος Μέλλοντας)

θα έχω περπατήσει/θα έχεις περπατήσει/θα έχει περπατήσει/ θα έχουμε περπατήσει/θα έχετε περπατήσει/θα έχουν περπατήσει

Conditional

θα περπατούσα/θα περπατούσες/θα περπατούσε/ θα περπατούσαμε/θα περπατούσατε/θα περπατούσαν(ε)

Subjunctive Present

να περπατάω, περπατώ/να περπατάς/να περπατάει, περπατά/ να περπατάμε/να περπατάτε/να περπατάν(ε)

Subjunctive Aorist

να περπατήσω/να περπατήσεις/να περπατήσει/ να περπατήσουμε/να περπατήσετε/να περπατήσουν(ε)

Subjunctive Perfect

να έχω περπατήσει/να έχεις περπατήσει/να έχει περπατήσει/ να έχουμε περπατήσει/να έχετε περπατήσει/να έχουν περπατήσει

Imperative Present

περπάτα/περπατάτε

Imperative Aorist

περπάτησε/περπατήστε

Infinitive (Απαρέμφατο)

περπατήσει

Present Participle

περπατώντας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

You are learning Greek and need help with Greek verbs? The conjugation of Greek verbs isn't longer a problem, thanks to these pages.