κάθομαι , I sit , sedere

Present (Ενεστώτας)

κάθομαι/κάθεσαι/κάθεται/ καθόμαστε/καθόσαστε/κάθονται

Imperfect (Παρατατικός)

καθόμουν(α)/καθόσουν(α)/καθόταν(ε)/ καθόμασταν/καθόσασταν/κάθονταν

Aorist (Αόριστος)

έκατσα/έκατσες/έκατσε/ κάτσαμε/κάτσατε/έκατσαν, κάτσαν(ε)

Present Perfect (Παρακείμενος)

έχω κάτσει/έχεις κάτσει/έχει κάτσει/ έχουμε κάτσει/έχετε κάτσει/έχουν κάτσει

Pluperfect (Υπερσυντέλικος)

είχα κάτσει/είχες κάτσει/είχε κάτσει/ είχαμε κάτσει/είχατε κάτσει/είχαν κάτσει

Future Continuous (Εξακολουθητικός Μέλλοντας)

θα κάθομαι/θα κάθεσαι/θα κάθεται/ θα καθόμαστε/θα καθόσαστε/θα κάθονται

Future simple (Στιγμιαίος Μέλλοντας)

θα κάτσω/θα κάτσεις/θα κάτσει/ θα καθίσουμε/θα καθίσετε/θα καθίσουν(ε)

Future Perfect (Συντελεσμένος Μέλλοντας)

θα έχω κάτσει/θα έχεις κάτσει/θα έχει κάτσει/ θα έχουμε κάτσει/θα έχετε κάτσει/θα έχουν κάτσει

Conditional

θα καθόμουν(α)/θα καθόσουν(α)/θα καθόταν(ε)/ θα καθόμασταν/θα καθόσασταν/θα κάθονταν

Subjunctive Present

να κάθομαι/να κάθεσαι/να κάθεται/ να καθόμαστε/να καθόσαστε/να κάθονται

Subjunctive Aorist

να κάτσω/να κάτσεις/να κάτσει/ να κάτσουμε/να κάτσετε/να κάτσουν(ε)

Subjunctive Perfect

να έχω κάτσει/να έχεις κάτσει/να έχει κάτσει/ να έχουμε κάτσει/να έχετε κάτσει/να έχουν κάτσει

Imperative Present

--/κάθεστε

Imperative Aorist

κάθισε/καθίστε

Infinitive (Απαρέμφατο)

κάτσει, καθίσει

Present Participle

καθόμενος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

You are learning Greek and need help with Greek verbs? The conjugation of Greek verbs isn't longer a problem, thanks to these pages.