κλείνω , I close , chiudere

Present (Ενεστώτας)

κλείνω/κλείνεις/κλείνει/κλείνουμε/κλείνετε/κλείνουν(ε)

Imperfect (Παρατατικός)

έκλεινα/έκλεινες/έκλεινε/κλείναμε/κλείνατε/έκλειναν, κλείναν(ε)

Aorist (Αόριστος)

έκλεισα/έκλεισες/έκλεισε/κλείσαμε/κλείσατε/έκλεισαν, κλείσαν(ε)

Present Perfect (Παρακείμενος)

έχω κλείσει/έχεις κλείσει/έχει κλείσει/έχουμε κλείσει/έχετε κλείσει/έχουν κλείσει
Pluperfect (Υπερσυντέλικος)

είχα κλείσει/είχες κλείσει/είχε κλείσει/είχαμε κλείσει/είχατε κλείσει/είχαν κλείσει
Future Continuous (Εξακολουθητικός Μέλλοντας)

θα κλείνω/θα κλείνεις/θα κλείνει/θα κλείνουμε/θα κλείνετε/θα κλείνουν(ε)

Future simple (Στιγμιαίος Μέλλοντας)

θα κλείσω/θα κλείσεις/θα κλείσει/θα κλείσουμε/θα κλείσετε/θα κλείσουν

Future Perfect (Συντελεσμένος Μέλλοντας)

θα έχω κλείσει/θα έχεις κλείσει/θα έχει κλείσει/θα έχουμε κλείσει/θα έχετε κλείσει/θα έχουν κλείσει
Conditional

θα έκλεινα/θα έκλεινες/θα έκλεινε/θα κλείναμε/θα κλείνατε/θα έκλειναν, κλείναν(ε)

Subjunctive Present

να κλείνω/να κλείνεις/να κλείνει/να κλείνουμε/να κλείνετε/να κλείνουν

Subjunctive Aorist

να κλείσω/να κλείσεις/να κλείσει/να κλείσουμε/να κλείσετε/να κλείσουν

Subjunctive Perfect

να έχω κλείσει/να έχεις κλείσει/να έχει κλείσει/να έχουμε κλείσει/να έχετε κλείσει/να έχουν κλείσει

Imperative Present

κλείνε/κλείνετε

Imperative Aorist

κλείσε/κλείσετε

Infinitive (Απαρέμφατο)

κλείσει

Present Participle

κλείνοντας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

You are learning Greek and need help with Greek verbs? The conjugation of Greek verbs isn't longer a problem, thanks to these pages.