κάνω , I do,make , fare

Present (Ενεστώτας)

κάνω/κάνεις/κάνει/κάνουμε/κάνετε/κάνουν(ε)

Imperfect (Παρατατικός)

έκανα/έκανες/έκανε/κάναμε/κάνατε/έκαναν, κάναν(ε)

Aorist (Αόριστος)

έκανα/έκανες/έκανε/κάναμε/κάνατε/έκαναν, κάναν(ε)

Present Perfect (Παρακείμενος)

έχω κάνει/έχεις κάνει/έχει κάνει/έχουμε κάνει/έχετε κάνει/έχουν κάνει

Pluperfect (Υπερσυντέλικος)

είχα κάνει/είχες κάνει/είχε κάνει/είχαμε κάνει/είχατε κάνει/είχαν κάνει
Future Continuous (Εξακολουθητικός Μέλλοντας)

θα κάνω/θα κάνεις/θα κάνει/θα κάνουμε/θα κάνετε/θα κάνουν(ε)

Future simple (Στιγμιαίος Μέλλοντας)

θα κάνω/θα κάνεις/θα κάνει/θα κάνουμε/θα κάνετε/θα κάνουν(ε)

Future Perfect (Συντελεσμένος Μέλλοντας)

θα έχω κάνει/θα έχεις κάνει/θα έχει κάνει/ θα έχουμε κάνει/θα έχετε κάνει/θα έχουν κάνει
Conditional

θα έκανα/θα έκανες/θα έκανε/θα κάναμε/θα κάνατε/θα έκαναν, κάναν(ε)

Subjunctive Present

να κάνω/να κάνεις/να κάνει/να κάνουμε/να κάνετε/να κάνουν(ε)

Subjunctive Aorist

να κάνω/να κάνεις/να κάνει/να κάνουμε/να κάνετε/να κάνουν(ε)

Subjunctive Perfet

να έχω κάνει/να έχεις κάνει/να έχει κάνει/να έχουμε κάνει/να έχετε κάνει/να έχουν κάνει
Imperative Present

κάνε/κάνετε

Imperative Aorist

κάνε/κάντε

Infinitive (Απαρέμφατο)

κάνει

Present Participle

κάνοντας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

You are learning Greek and need help with Greek verbs? The conjugation of Greek verbs isn't longer a problem, thanks to these pages.