παρακολουθάω(παρακολουθώ) , I follow , seguire

Present (Ενεστώτας)

παρακολουθώ, παρακολουθάω/παρακολουθείς/παρακολουθεί/ παρακολουθούμε/παρακολουθείτε/παρακολουθούν(ε)

Imperfect (Παρατατικός)

παρακολουθούσα/παρακολουθούσες/παρακολουθούσε/ παρακολουθούσαμε/παρακολουθούσατε/παρακολουθούσαν(ε)

Aorist (Αόριστος)

παρακολούθησα/παρακολούθησες/παρακολούθησε/ παρακολουθήσαμε/παρακολουθήσατε/παρακολούθησαν, παρακολουθήσαν(ε)

Present Perfect (Παρακείμενος)

έχω παρακολουθήσει/έχεις παρακολουθήσει/έχει παρακολουθήσει/ έχουμε παρακολουθήσει/έχετε παρακολουθήσει/έχουν παρακολουθήσει

Pluperfect (Υπερσυντέλικος)

είχα παρακολουθήσει/είχες παρακολουθήσει/είχε παρακολουθήσει/ είχαμε παρακολουθήσει/είχατε παρακολουθήσει/είχαν παρακολουθήσει

Future Continuous (Εξακολουθητικός Μέλλοντας)

θα παρακολουθώ/θα παρακολουθείς/θα παρακολουθεί/ θα παρακολουθούμε/θα παρακολουθείτε/θα παρακολουθούν(ε)

Future simple (Στιγμιαίος Μέλλοντας)

θα παρακολουθήσω/θα παρακολουθήσεις/θα παρακολουθήσει/ θα παρακολουθήσουμε/θα παρακολουθήσετε/θα παρακολουθήσουν(ε)

Future Perfect (Συντελεσμένος Μέλλοντας)

θα έχω παρακολουθήσει/θα έχεις παρακολουθήσει/θα έχει παρακολουθήσει/ θα έχουμε παρακολουθήσει/θα έχετε παρακολουθήσει/θα έχουν παρακολουθήσει

Conditional

θα παρακολουθούσα/θα παρακολουθούσες/θα παρακολουθούσε/ θα παρακολουθούσαμε/θα παρακολουθούσατε/θα παρακολουθούσαν(ε)

Subjunctive Present

να παρακολουθώ/να παρακολουθείς/να παρακολουθεί/ να παρακολουθούμε/να παρακολουθείτε/να παρακολουθούν(ε)

Subjunctive Aorist

να παρακολουθήσω/να παρακολουθήσεις/να παρακολουθήσει/ να παρακολουθήσουμε/να παρακολουθήσετε/να παρακολουθήσουν(ε)

Subjunctive Perfect

να έχω παρακολουθήσει/να έχεις παρακολουθήσει/να έχει παρακολουθήσει/ να έχουμε παρακολουθήσει/να έχετε παρακολουθήσει/να έχουν παρακολουθήσει

Imperative Present

--/παρακολουθείτε

Imperative Aorist

παρακολούθησε/παρακολουθήστε

Infinitive (Απαρέμφατο)

παρακολουθήσει

Present Participle

παρακολουθώντας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

You are learning Greek and need help with Greek verbs? The conjugation of Greek verbs isn't longer a problem, thanks to these pages.