ανεβαίνω , I ascend , salire

Present (Ενεστώτας)

ανεβαίνω/ανεβαίνεις/ανεβαίνει/ ανεβαίνουμε/ανεβαίνετε/ανεβαίνουν(ε)

Imperfect (Παρατατικός)

ανέβαινα/ανέβαινες/ανέβαινε/ ανεβαίναμε/ανεβαίνατε/ανέβαιναν, ανεβαίναν(ε)

Aorist (Αόριστος)

ανέβηκα/ανέβηκες/ανέβηκε/ ανεβήκαμε/ανεβήκατε/ανέβηκαν, ανεβήκαν(ε)

Present Perfect (Παρακείμενος)

έχω ανέβει/έχεις ανέβει/έχει ανέβει/ έχουμε ανέβει/έχετε ανέβει/έχουν ανέβει

Pluperfect (Υπερσυντέλικος)

είχα ανέβει/είχες ανέβει/είχε ανέβει/ είχαμε ανέβει/είχατε ανέβει/είχαν ανέβει

Future Continuous (Εξακολουθητικός Μέλλοντας)

θα ανεβαίνω/θα ανεβαίνεις/θα ανεβαίνει/ θα ανεβαίνουμε/θα ανεβαίνετε/θα ανεβαίνουν(ε)

Future simple (Στιγμιαίος Μέλλοντας)

θα ανέβω/θα ανέβεις/θα ανέβει/ θα ανέβουμε/θα ανέβετε/θα ανέβουν(ε)

Future Perfect (Συντελεσμένος Μέλλοντας)

θα έχω ανέβει/θα έχεις ανέβει/θα έχει ανέβει/ θα έχουμε ανέβει/θα έχετε ανέβει/θα έχουν ανέβει

Conditional

θα ανέβαινα/θα ανέβαινες/θα ανέβαινε/ θα ανεβαίναμε/θα ανεβαίνατε/θα ανέβαιναν, ανεβαίναν(ε)

Subjunctive Present

να ανεβαίνω/να ανεβαίνεις/να ανεβαίνει/ να ανεβαίνουμε/να ανεβαίνετε/να ανεβαίνουν(ε)

Subjunctive Aorist

να ανέβω/να ανέβεις/να ανέβει/ να ανεβούμε/να ανεβείτε/να ανεβούν

Subjunctive Perfect

να έχω ανέβει/να έχεις ανέβει/να έχει ανέβει/ να έχουμε ανέβει/να έχετε ανέβει/να έχουν ανέβει

Imperative Present

ανέβαινε/ανεβαίνετε

Imperative Aorist

ανέβα/ανεβείτε

Infinitive (Απαρέμφατο)

ανέβει , ανεβεί

Present Participle

ανεβαίνοντας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

You are learning Greek and need help with Greek verbs? The conjugation of Greek verbs isn't longer a problem, thanks to these pages.