πεθαίνω , I die , morire

Present (Ενεστώτας)

πεθαίνω/πεθαίνεις/πεθαίνει/ πεθαίνουμε/πεθαίνετε/πεθαίνουν(ε)

Imperfect (Παρατατικός)

πέθαινα/πέθαινες/πέθαινε/ πεθαίναμε/πεθαίνατε/πέθαιναν, πεθαίναν(ε)

Aorist (Αόριστος)

πέθανα/πέθανες/πέθανε/ πεθάναμε/πεθάνατε/πέθαναν, πεθάναν(ε)

Present Perfect (Παρακείμενος)

έχω πεθάνει/έχεις πεθάνει/έχει πεθάνει/ έχουμε πεθάνει/έχετε πεθάνει/έχουν πεθάνει

Pluperfect (Υπερσυντέλικος)

είχα πεθάνει/είχες πεθάνει/είχε πεθάνει/ είχαμε πεθάνει/είχατε πεθάνει/είχαν πεθάνει

Future Continuous (Εξακολουθητικός Μέλλοντας)

θα πεθαίνω/θα πεθαίνεις/θα πεθαίνει/ θα πεθαίνουμε/θα πεθαίνετε/θα πεθαίνουν(ε)

Future simple (Στιγμιαίος Μέλλοντας)

θα πεθάνω/θα πεθάνεις/θα πεθάνει/ θα πεθάνουμε/θα πεθάνετε/θα πεθάνουν(ε)

Future Perfect (Συντελεσμένος Μέλλοντας)

θα έχω πεθάνει/θα έχεις πεθάνει/θα έχει πεθάνει/ θα έχουμε πεθάνει/θα έχετε πεθάνει/θα έχουν πεθάνει

Conditional

θα πέθαινα/θα πέθαινες/θα πέθαινε/ θα πεθαίναμε/θα πεθαίνατε/θα πέθαιναν, πεθαίναν(ε)

Subjunctive Present

να πεθαίνω/να πεθαίνεις/να πεθαίνει/ να πεθαίνουμε/να πεθαίνετε/να πεθαίνουν(ε)

Subjunctive Aorist

να πεθάνω/να πεθάνεις/να πεθάνει/ να πεθάνουμε/να πεθάνετε/να πεθάνουν(ε)

Subjunctive Perfect

να έχω πεθάνει/να έχεις πεθάνει/να έχει πεθάνει/ να έχουμε πεθάνει/να έχετε πεθάνει/να έχουν πεθάνει

Imperative Present

πέθαινε/πεθαίνετε

Imperative Aorist

πέθανε/πεθάνετε

Infinitive (Απαρέμφατο)

πεθάνει

Present Participle

πεθαίνοντας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

You are learning Greek and need help with Greek verbs? The conjugation of Greek verbs isn't longer a problem, thanks to these pages.