ακούω , I hear , ascoltare

Present (Ενεστώτας)

ακούω/ακούς/ακούει/ ακούουμε/ακούτε/ακούν(ε)

Imperfect (Παρατατικός)

άκουγα/άκουγες/άκουγε/ ακούγαμε/ακούγατε/άκουγαν, ακούγαν(ε)

Aorist (Αόριστος)

άκουσα/άκουσες/άκουσε/ ακούσαμε/ακούσατε/άκουσαν, ακούσαν(ε)

Present Perfect (Παρακείμενος)

έχω ακούσει/έχεις ακούσει/έχει ακούσει/ έχουμε ακούσει/έχετε ακούσει/έχουν ακούσει

Pluperfect (Υπερσυντέλικος)

είχα ακούσει/είχες ακούσει/είχε ακούσει/ είχαμε ακούσει/είχατε ακούσει/είχαν ακούσει

Future Continuous (Εξακολουθητικός Μέλλοντας)

θα ακούω/θα ακούς/θα ακούει/ θα ακούμε/θα ακούτε/θα ακούν(ε)

Future simple (Στιγμιαίος Μέλλοντας)

θα ακούσω/θα ακούσεις/θα ακούσει/ θα ακούσουμε/θα ακούσετε/θα ακούσουν(ε)

Future Perfect (Συντελεσμένος Μέλλοντας)

θα έχω ακούσει/θα έχεις ακούσει/θα έχει ακούσει/ θα έχουμε ακούσει/θα έχετε ακούσει/θα έχουν ακούσει

Conditional

θα άκουγα/θα άκουγες/θα άκουγε/ θα ακούγαμε/θα ακούγατε/θα άκουγαν, ακούγαν(ε)

Subjunctive Present

να ακούω/να ακούς/να ακούει/ να ακούουμε/να ακούτε/να ακούν(ε)

Subjunctive Aorist

να ακούσω/να ακούσεις/να ακούσει/ να ακούσουμε/να ακούσετε/να ακούσουν(ε)

Subjunctive Perfect

να έχω ακούσει/να έχεις ακούσει/να έχει ακούσει/ να έχουμε ακούσει/να έχετε ακούσει/να έχουν ακούσει

Imperative Present

άκου,άκουγε/ακούτε

Imperative Aorist

άκουσε/ακούστε

Infinitive (Απαρέμφατο)

ακούσει

Present Participle

ακούγοντας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

You are learning Greek and need help with Greek verbs? The conjugation of Greek verbs isn't longer a problem, thanks to these pages.