ρωτάω-ρωτώ , I ask , chiedere

Present (Ενεστώτας)

ρωτάω, ρωτώ/ρωτάς/ρωτάει, ρωτά/ ρωτάμε, ρωτούμε/ρωτάτε/ρωτάν(ε), ρωτούν(ε)

Imperfect (Παρατατικός)

ρωτούσα, ρώταγα/ρωτούσες, ρώταγες/ρωτούσε, ρώταγε/ ρωτούσαμε, ρωτάγαμε/ρωτούσατε, ρωτάγατε/ρωτούσαν(ε), ρώταγαν, ρωτάγανε

Aorist (Αόριστος)

ρώτησα/ρώτησες/ρώτησε/ ρωτήσαμε/ρωτήσατε/ρώτησαν, ρωτήσαν(ε)

Present Perfect (Παρακείμενος)

έχω ρωτήσει/έχεις ρωτήσει/έχει ρωτήσει/ έχουμε ρωτήσει/έχετε ρωτήσει/έχουν ρωτήσει

Pluperfect (Υπερσυντέλικος)

είχα ρωτήσει/είχες ρωτήσει/είχε ρωτήσει/ είχαμε ρωτήσει/είχατε ρωτήσει/είχαν ρωτήσει

Future Continuous (Εξακολουθητικός Μέλλοντας)

θα ρωτάω, ρωτώ/θα ρωτάς/θα ρωτάει, ρωτά/ θα ρωτάμε, ρωτούμε/θα ρωτάτε/θα ρωτάν(ε), ρωτούν(ε)

Future simple (Στιγμιαίος Μέλλοντας)

θα ρωτήσω/θα ρωτήσεις/θα ρωτήσει/ θα ρωτήσουμε/θα ρωτήσετε/θα ρωτήσουν(ε)

Future Perfect (Συντελεσμένος Μέλλοντας)

θα έχω ρωτήσει/θα έχεις ρωτήσει/θα έχει ρωτήσει/ θα έχουμε ρωτήσει/θα έχετε ρωτήσει/θα έχουν ρωτήσει

Conditional

θα ρωτούσα, ρώταγα/θα ρωτούσες, ρώταγες/θα ρωτούσε, ρώταγε/ θα ρωτούσαμε, ρωτάγαμε/θα ρωτούσατε, ρωτάγατε/θα ρωτούσαν(ε), ρώταγαν, ρωτάγανε

Subjunctive Present

να ρωτάω, ρωτώ/να ρωτάς/να ρωτάει, ρωτά/ να ρωτάμε, ρωτούμε/να ρωτάτε/να ρωτάν(ε), ρωτούν(ε)

Subjunctive Aorist

να ρωτήσω/να ρωτήσεις/να ρωτήσει/ να ρωτήσουμε/να ρωτήσετε/να ρωτήσουν(ε)

Subjunctive Perfet

να έχω ρωτήσει/να έχεις ρωτήσει/να έχει ρωτήσει/ να έχουμε ρωτήσει/να έχετε ρωτήσει/να έχουν ρωτήσει

Imperative Present

ρώτα/ρωτάτε

Imperative Aorist

ρώτησε/ρωτήστε

Infinitive (Απαρέμφατο)

ρωτήσει

Present Participle

ρωτώντας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

You are learning Greek and need help with Greek verbs? The conjugation of Greek verbs isn't longer a problem, thanks to these pages.