παίζω , I play , giocare

Present (Ενεστώτας)

παίζω/παίζεις/παίζει/ παίζουμε/παίζετε/παίζουν(ε)

Imperfect (Παρατατικός)

έπαιζα/έπαιζες/έπαιζε/ παίζαμε/παίζατε/έπαιζαν, παίζαν(ε)

Aorist (Αόριστος)

έπαιξα/έπαιξες/έπαιξε/ παίξαμε/παίξατε/έπαιξαν, παίξαν(ε)

Present Perfect (Παρακείμενος)

έχω παίξει/έχεις παίξει/έχει παίξει/ έχουμε παίξει/έχετε παίξει/έχουν παίξει

Pluperfect (Υπερσυντέλικος)

είχα παίξει/είχες παίξει/είχε παίξει/ είχαμε παίξει/είχατε παίξει/είχαν παίξει

Future Continuous (Εξακολουθητικός Μέλλοντας)

θα παίζω/θα παίζεις/θα παίζει/ θα παίζουμε/θα παίζετε/θα παίζουν(ε)

Future simple (Στιγμιαίος Μέλλοντας)

θα παίξω/θα παίξεις/θα παίξει/ θα παίξουμε/θα παίξετε/θα παίξουν(ε)

Future Perfect (Συντελεσμένος Μέλλοντας)

θα έχω παίξει/θα έχεις παίξει/θα έχει παίξει/ θα έχουμε παίξει/θα έχετε παίξει/θα έχουν παίξει

Conditional

θα έπαιζα/θα έπαιζες/θα έπαιζε/ θα παίζαμε/θα παίζατε/θα έπαιζαν, παίζαν(ε)

Subjunctive Present

να παίζω/να παίζεις/να παίζει/ να παίζουμε/να παίζετε/να παίζουν(ε)

Subjunctive Aorist

να παίξω/να παίξεις/να παίξει/ να παίξουμε/να παίξετε/να παίξουν(ε)

Subjunctive Perfet

να έχω παίξει/να έχεις παίξει/να έχει παίξει/ να έχουμε παίξει/να έχετε παίξει/να έχουν παίξει

Imperative Present

παίζε/παίζετε

Imperative Aorist

παίξε/παίξτε

Infinitive (Απαρέμφατο)

παίξει

Present Participle

παίζοντας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

You are learning Greek and need help with Greek verbs? The conjugation of Greek verbs isn't longer a problem, thanks to these pages.