κοιμάμαι , I sleep , dormire

Present (Ενεστώτας)

κοιμάμαι/κοιμάσαι/κοιμάται/ κοιμόμαστε/κοιμάστε, κοιμόσαστε/κοιμούνται

Imperfect (Παρατατικός)

κοιμόμουν(α)/κοιμόσουν(α)/κοιμόταν(ε)/ κοιμόμασταν/κοιμόσασταν/κοιμόνταν(ε), κοιμόντουσαν

Aorist (Αόριστος)

κοιμήθηκα/κοιμήθηκες/κοιμήθηκε/ κοιμηθήκαμε/κοιμηθήκατε/κοιμήθηκαν, κοιμηθήκαν(ε)

Present Perfect (Παρακείμενος)

έχω κοιμηθεί/έχεις κοιμηθεί/έχει κοιμηθεί/ έχουμε κοιμηθεί/έχετε κοιμηθεί/έχουν κοιμηθεί

Pluperfect (Υπερσυντέλικος)

είχα κοιμηθεί/είχες κοιμηθεί/είχε κοιμηθεί/ είχαμε κοιμηθεί/είχατε κοιμηθεί/είχαν κοιμηθεί

Future Continuous (Εξακολουθητικός Μέλλοντας)

θα κοιμάμαι/θα κοιμάσαι/θα κοιμάται/ θα κοιμόμαστε/θα κοιμάστε, θα κοιμόσαστε/θα κοιμούνται

Future simple (Στιγμιαίος Μέλλοντας)

θα κοιμηθώ/θα κοιμηθείς/θα κοιμηθεί/ θα κοιμηθούμε/θα κοιμηθείτε/θα κοιμηθούν(ε)

Future Perfect (Συντελεσμένος Μέλλοντας)

θα έχω κοιμηθεί/θα έχεις κοιμηθεί/θα έχει κοιμηθεί/ θα έχουμε κοιμηθεί/θα έχετε κοιμηθεί/θα έχουν κοιμηθεί

Conditional

θα κοιμόμουν(α)/θα κοιμόσουν(α)/θα κοιμόταν(ε)/ θα κοιμόμασταν/θα κοιμόσασταν/θα κοιμόνταν(ε), κοιμόντουσαν

Subjunctive Present

να κοιμάμαι/να κοιμάσαι/να κοιμάται/ να κοιμόμαστε/να κοιμάστε, να κοιμόσαστε/να κοιμούνται

Subjunctive Aorist

να κοιμηθώ/να κοιμηθείς/να κοιμηθεί/ να κοιμηθούμε/να κοιμηθείτε/να κοιμηθούν(ε)

Subjunctive Perfect

να έχω κοιμηθεί/να έχεις κοιμηθεί/να έχει κοιμηθεί/ να έχουμε κοιμηθεί/να έχετε κοιμηθεί/να έχουν κοιμηθεί

Imperative Present

--/κοιμάστε

Imperative Aorist

κοιμήσου/κοιμηθείτε

Infinitive (Απαρέμφατο)

κοιμηθεί

Present Participle

κοιμούμενος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

You are learning Greek and need help with Greek verbs? The conjugation of Greek verbs isn't longer a problem, thanks to these pages.