πίνω , I drink , bere

Present (Ενεστώτας)

πίνω/πίνεις/πίνει/ πίνουμε/πίνετε/πίνουν(ε)

Imperfect (Παρατατικός)

έπινα/έπινες/έπινε/ πίναμε/πίνατε/έπιναν, πίναν(ε)

Aorist (Αόριστος)

ήπια/ήπιες/ήπιε/ ήπιαμε/ήπιατε/ήπιαν(ε)

Present Perfect (Παρακείμενος)

έχω πιει/έχεις πιει/έχει πιει/ έχουμε πιει/έχετε πιει/έχουν πιει

Pluperfect (Υπερσυντέλικος)

είχα πιει/είχες πιει/είχε πιει/ είχαμε πιει/είχατε πιει/είχαν πιει

Future Continuous (Εξακολουθητικός Μέλλοντας)

θα πίνω/θα πίνεις/θα πίνει/ θα πίνουμε/θα πίνετε/θα πίνουν(ε)

Future simple (Στιγμιαίος Μέλλοντας)

θα πιω/θα πιεις/θα πιει/ θα πιούμε/θα πιείτε/θα πιουν, πιούν(ε)

Future Perfect (Συντελεσμένος Μέλλοντας)

θα έχω πιει/θα έχεις πιει/θα έχει πιει/ θα έχουμε πιει/θα έχετε πιει/θα έχουν πιει

Conditional

θα έπινα/θα έπινες/θα έπινε/ θα πίναμε/θα πίνατε/θα έπιναν, πίναν(ε)

Subjunctive Present

να πίνω/να πίνεις/να πίνει/ να πίνουμε/να πίνετε/να πίνουν(ε)

Subjunctive Aorist

να πιω/να πιεις/να πιει/ να πιούμε/να πιείτε/να πιουν, πιούν(ε)

Subjunctive Perfect

να έχω πιει/να έχεις πιει/να έχει πιει/ να έχουμε πιει/να έχετε πιει/να έχουν πιει

Imperative Present

πίνε/πίνετε

Imperative Aorist

πιες/πιείτε, πιέστε

Infinitive (Απαρέμφατο)

πιει

Present Participle

πίνοντας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

You are learning Greek and need help with Greek verbs? The conjugation of Greek verbs isn't longer a problem, thanks to these pages.