τελειώνω , I finish , finire

Present (Ενεστώτας)

τελειώνω/τελειώνεις/τελειώνει/ τελειώνουμε/τελειώνετε/τελειώνουν(ε)

Imperfect (Παρατατικός)

τελείωνα/τελείωνες/τελείωνε/ τελειώναμε/τελειώνατε/τελείωναν(ε)

Aorist (Αόριστος)

τελείωσα/τελείωσες/τελείωσε/ τελειώσαμε/τελειώσατε/τελειώσαν(ε)

Present Perfect (Παρακείμενος)

έχω τελειώσει/έχεις τελειώσει/έχει τελειώσει/ έχουμε τελειώσει/έχετε τελειώσει/έχουν τελειώσει

Pluperfect (Υπερσυντέλικος)

είχα τελειώσει/είχες τελειώσει/είχε τελειώσει/ είχαμε τελειώσει/είχατε τελειώσει/είχαν τελειώσει

Future Continuous (Εξακολουθητικός Μέλλοντας)

θα τελειώνω/θα τελειώνεις/θα τελειώνει/ θα τελειώνουμε/θα τελειώνετε/θα τελειώνουν(ε)

Future simple (Στιγμιαίος Μέλλοντας)

θα τελειώσω/θα τελειώσεις/θα τελειώσει/ θα τελειώσουμε/θα τελειώσετε/θα τελειώσουν

Future Perfect (Συντελεσμένος Μέλλοντας)

θα έχω τελειώσει/θα έχεις τελειώσει/θα έχει τελειώσει/ θα έχουμε τελειώσει/θα έχετε τελειώσει/θα έχουν τελειώσει

Conditional

θα τελείωνα/θα τελείωνες/θα τελείωνε/ θα τελειώναμε/θα τελειώνατε/θα τελείωναν(ε)

Subjunctive Present

να τελειώνω/να τελειώνεις/να τελειώνει/ να τελειώνουμε/να τελειώνετε/να τελειώνουν(ε)

Subjunctive Aorist

να τελειώσω/να τελειώσεις/να τελειώσει/ να τελειώσουμε/να τελειώσετε/να τελειώσουν(ε)

Subjunctive Perfect

να έχω τελειώσει/να έχεις τελειώσει/να έχει τελειώσει/ να έχουμε τελειώσει/να έχετε τελειώσει/να έχουν τελειώσει

Imperative Present

τελείωνε/τελειώνετε

Imperative Aorist

τελείωσε/τελειώστε

Infinitive (Απαρέμφατο)

τελειώσει

Present Participle

τελειώνοντας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

You are learning Greek and need help with Greek verbs? The conjugation of Greek verbs isn't longer a problem, thanks to these pages.