βγαίνω , I go out , uscire

Present (Ενεστώτας)

βγαίνω/βγαίνεις/βγαίνει/ βγαίνουμε/βγαίνετε/βγαίνουν(ε)

Imperfect (Παρατατικός)

έβγαινα/έβγαινες/έβγαινε/ βγαίναμε/βγαίνατε/έβγαιναν, βγαίναν(ε)

Aorist (Αόριστος)

βγήκα/βγήκες/βγήκε/ βγήκαμε/βγήκατε/βγήκαν(ε)

Present Perfect (Παρακείμενος)

έχω βγει/έχεις βγει/έχει βγει/ έχουμε βγει/έχετε βγει/έχουν βγει

Pluperfect (Υπερσυντέλικος)

είχα βγει/είχες βγει/είχε βγει/ είχαμε βγει/είχατε βγει/είχαν βγει

Future Continuous (Εξακολουθητικός Μέλλοντας)

θα βγαίνω/θα βγαίνεις/θα βγαίνει/ θα βγαίνουμε/θα βγαίνετε/θα βγαίνουν(ε)

Future simple (Στιγμιαίος Μέλλοντας)

θα βγω/θα βγεις/θα βγει/ θα βγούμε/θα βγείτε/θα βγουν, βγούνε

Future Perfect (Συντελεσμένος Μέλλοντας)

θα έχω βγει/θα έχεις βγει/θα έχει βγει/ θα έχουμε βγει/θα έχετε βγει/θα έχουν βγει

Conditional

θα έβγαινα/θα έβγαινες/θα έβγαινε/ θα βγαίναμε/θα βγαίνατε/θα έβγαιναν, βγαίναν(ε)

Subjunctive Present

να βγαίνω/να βγαίνεις/να βγαίνει/ να βγαίνουμε/να βγαίνετε/να βγαίνουν(ε)

Subjunctive Aorist

να βγω/να βγεις/να βγει/ να βγούμε/να βγείτε/να βγουν, βγούνε

Subjunctive Perfect

να έχω βγει/να έχεις βγει/να έχει βγει/ να έχουμε βγει/να έχετε βγει/να έχουν βγει

Imperative Present

βγαίνε/βγαίνετε

Imperative Aorist

βγες/βγείτε, βγέστε

Infinitive (Απαρέμφατο)

βγει

Present Participle

βγαίνοντας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

You are learning Greek and need help with Greek verbs? The conjugation of Greek verbs isn't longer a problem, thanks to these pages.