βρίσκω , I find , trovare

Present (Ενεστώτας)

βρίσκω/βρίσκεις/βρίσκει/ βρίσκουμε/βρίσκετε/βρίσκουν(ε)

Imperfect (Παρατατικός)

έβρισκα/έβρισκες/έβρισκε/ βρίσκαμε/βρίσκατε/έβρισκαν, βρίσκαν(ε)

Aorist (Αόριστος)

βρήκα/βρήκες/βρήκε/ βρήκαμε/βρήκατε/βρήκαν(ε)

Present Perfect (Παρακείμενος)

έχω βρει/έχεις βρει/έχει βρει/ έχουμε βρει/έχετε βρει/έχουν βρει

Pluperfect (Υπερσυντέλικος)

είχα βρει/είχες βρει/είχε βρει/ είχαμε βρει/είχατε βρει/είχαν βρει/

Future Continuous (Εξακολουθητικός Μέλλοντας)

θα βρίσκω/θα βρίσκεις/θα βρίσκει/ θα βρίσκουμε/θα βρίσκετε/θα βρίσκουν(ε)

Future simple (Στιγμιαίος Μέλλοντας)

θα βρω/θα βρεις/θα βρει/ θα βρούμε/θα βρείτε/θα βρουν, βρούνε

Future Perfect (Συντελεσμένος Μέλλοντας)

θα έχω βρει/θα έχεις βρει/θα έχει βρει/ θα έχουμε βρει/θα έχετε βρει/θα έχουν βρει

Conditional

θα έβρισκα/θα έβρισκες/θα έβρισκε/ θα βρίσκαμε/θα βρίσκατε/θα έβρισκαν, βρίσκαν(ε)

Subjunctive Present

να βρίσκω/να βρίσκεις/να βρίσκει/ να βρίσκουμε/να βρίσκετε/να βρίσκουν(ε)

Subjunctive Aorist

να βρω/να βρεις/να βρει/ να βρούμε/να βρείτε/να βρουν, βρούνε

Subjunctive Perfect

να έχω βρει/να έχεις βρει/να έχει βρει/ να έχουμε βρει/να έχετε βρει/να έχουν βρει

Imperative Present

βρίσκε/βρίσκετε

Imperative Aorist

βρες/βρείτε, βρέστε

Infinitive (Απαρέμφατο)

βρει

Present Participle

βρίσκοντας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

You are learning Greek and need help with Greek verbs? The conjugation of Greek verbs isn't longer a problem, thanks to these pages.