λέω , I say , dire

Present (Ενεστώτας)

λέω/λες/λέει/λέμε/λέτε/λένε, λεν

Imperfect (Παρατατικός)

έλεγα/έλεγες/έλεγε/λέγαμε/λέγατε/έλεγαν, λέγαν(ε)

Aorist (Αόριστος)

είπα/είπες/είπε/είπαμε/είπατε/είπαν(ε)

Present Perfect (Παρακείμενος)

έχω πει/έχεις πει/έχει πει/έχουμε πει/έχετε πει/έχουν πει

Pluperfect (Υπερσυντέλικος)

είχα πει/είχες πει/είχε πει/είχαμε πει/είχατε πει/είχαν πει

Future Continuous (Εξακολουθητικός Μέλλοντας)

θα λέω/θα λες/θα λέει/θα λέμε/θα λέτε/θα λένε, θα λεν

Future simple (Στιγμιαίος Μέλλοντας)

θα πω/θα πεις/θα πει/θα πούμε/θα πείτε/θα πουν, θα πούνε

Future Perfect (Συντελεσμένος Μέλλοντας)

θα έχω πει/θα έχεις πει/θα έχει πει/θα έχουμε πει/θα έχετε πει/θα έχουν πει

Conditional

θα έλεγα/θα έλεγες/θα έλεγε/θα λέγαμε/θα λέγατε/θα έλεγαν, λέγαν(ε)

Subjunctive Present

να λέω/να λες/να λέει/να λέμε/να λέτε/να λένε, λεν

Subjunctive Aorist

να πω/να πεις/να πει/να πούμε/να πείτε/να πουν

Subjunctive Perfet

να έχω πει/να έχεις πει/να έχει πει/να έχουμε πει/να έχετε πει/να έχουν πει

Imperative Present

λέγε/λέγετε

Imperative Aorist

πες/πείτε, πέστε

Infinitive (Απαρέμφατο)

πει

Present Participle

λέγοντας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

You are learning Greek and need help with Greek verbs? The conjugation of Greek verbs isn't longer a problem, thanks to these pages.