ψάχνω , I search , cercare

Present (Ενεστώτας)

ψάχνω/ψάχνεις/ψάχνει/ψάχνουμε/ψάχνετε/ψάχνουν(ε)

Imperfect (Παρατατικός)

έψαχνα/έψαχνες/έψαχνε/ψάχναμε/ψάχνατε/ψάχναν(ε)

Aorist (Αόριστος)

έψαξα/έψαξες/έψαξε/ψάξαμε/ψάξατε/ψάξαν(ε)

Present Perfect (Παρακείμενος)

έχω ψάξει/έχεις ψάξει/έχει ψάξει/έχουμε ψάξει/έχετε ψάξει/έχουν ψάξει

Pluperfect (Υπερσυντέλικος)

είχα ψάξει/είχες ψάξει/είχε ψάξει/είχαμε ψάξει/είχατε ψάξει/είχαν ψάξει

Future Continuous (Εξακολουθητικός Μέλλοντας)

θα ψάχνω/θα ψάχνεις/θα ψάχνει/θα ψάχνουμε/θα ψάχνετε/θα ψάχνουν(ε)

Future simple (Στιγμιαίος Μέλλοντας)

θα ψάξω/θα ψάξεις/θα ψάξει/θα ψάξουμε/θα ψάξετε/θα ψάξουν(ε)

Future Perfect (Συντελεσμένος Μέλλοντας)

θα έχω ψάξει/θα έχεις ψάξει/θα έχει ψάξει/θα έχουμε ψάξει/θα έχετε ψάξει/θα έχουν ψάξει

Conditional

θα έψαχνα/θα έψαχνες/θα έψαχνε/θα ψάχναμε/θα ψάχνατε/θα ψάχναν(ε)

Subjunctive Present

να ψάχνω/να ψάχνεις/να ψάχνει/να ψάχνουμε/να ψάχνετε/να ψάχνουν(ε)

Subjunctive Aorist

να ψάξω/να ψάξεις/να ψάξει/να ψάξουμε/να ψάξετε/να ψάξουν(ε)

Subjunctive Perfet

να έχω ψάξει/να έχεις ψάξει/να έχει ψάξει/να έχουμε ψάξει/να έχετε ψάξει/να έχουν ψάξει

Imperative Present

ψάχνε/ψάχνετε

Imperative Aorist

ψάξε/ψάξτε, ψάχτε

Infinitive (Απαρέμφατο)

ψάξει

Present Participle

ψάχνοντας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

You are learning Greek and need help with Greek verbs? The conjugation of Greek verbs isn't longer a problem, thanks to these pages.