ευχαριστώ , I thank , graziare

Active Voice (Ενεργητική φωνή)

Present (Ενεστώτας)

ευχαριστώ/ευχαριστείς/ευχαριστεί/ευχαριστούμε/ευχαριστείτε/ευχαριστούν(ε)

Imperfect (Παρατατικός)

ευχαριστούσα/ευχαριστούσες/ευχαριστούσε/ευχαριστούσαμε/ευχαριστούσατε/ευχαριστούσαν(ε)

Aorist (Αόριστος)

ευχαρίστησα/ευχαρίστησες/ευχαρίστησε/ευχαριστήσαμε/ευχαριστήσατε/ευχαρίστησαν

Present Perfect (Παρακείμενος)

έχω ευχαριστήσει/έχεις ευχαριστήσει/έχει ευχαριστήσει/έχουμε ευχαριστήσει/έχετε ευχαριστήσει/έχουν ευχαριστήσει

Pluperfect (Υπερσυντέλικος)

είχα ευχαριστήσει/είχες ευχαριστήσει/είχε ευχαριστήσει/είχαμε ευχαριστήσει/είχατε ευχαριστήσει/είχαν ευχαριστήσει

Future Continuous (Εξακολουθητικός Μέλλοντας)

θα ευχαριστώ/θα ευχαριστείς/θα ευχαριστεί/θα ευχαριστούμε/θα ευχαριστείτε/θα ευχαριστούν(ε)

Future simple (Στιγμιαίος Μέλλοντας)

θα ευχαριστήσω/θα ευχαριστήσεις/θα ευχαριστήσει/θα ευχαριστήσουμε/θα ευχαριστήσετε/θα ευχαριστήσουν(ε)

Future Perfect (Συντελεσμένος Μέλλοντας)

θα έχω ευχαριστήσει/θα έχεις ευχαριστήσει/θα έχει ευχαριστήσει/θα έχουμε ευχαριστήσει/θα έχετε ευχαριστήσει/θα έχουν ευχαριστήσει

Conditional

θα ευχαριστούσα/θα ευχαριστούσες/θα ευχαριστούσε/θα ευχαριστούσαμε/θα ευχαριστούσατε/θα ευχαριστούσαν(ε)

Subjunctive Present

να ευχαριστώ/να ευχαριστείς/να ευχαριστεί/να ευχαριστούμε/να ευχαριστείτε/να ευχαριστούν(ε)

Subjunctive Aorist

να ευχαριστήσω/να ευχαριστήσεις/να ευχαριστήσει/να ευχαριστήσουμε/να ευχαριστήσετε/να ευχαριστούν(ε)

Subjunctive Perfet

να έχω ευχαριστήσει/να έχεις ευχαριστήσει/να έχει ευχαριστήσει/να έχουμε ευχαριστήσει/να έχετε ευχαριστήσει/να έχουν ευχαριστήσει

Imperative Present

--/ευχαριστείτε

Imperative Aorist

ευχαρίστησε/ευχαριστήστε

Infinitive (Απαρέμφατο)

ευχαριστήσει

Present Participle

ευχαριστώντας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

You are learning Greek and need help with Greek verbs? The conjugation of Greek verbs isn't longer a problem, thanks to these pages.