αγαπάω(αγαπώ) , I love, amare , обичам

Active Voice (Ενεργητική φωνή)

Present (Ενεστώτας)
αγαπώ(ή αγαπάω)/αγαπάς/αγαπά/αγαπάμε/αγαπάτε/αγαπάν
Imperfect (Παρατατικός)
αγαπούσα/αγαπούσες/αγαπούσε/αγαπούσαμε/αγαπούσατε/αγαπούσαν
Aorist (Αόριστος)
αγάπησα/αγάπησες/αγάπησε/αγαπήσαμε/αγαπήσατε/αγάπησαν
Present Perfect (Παρακείμενος)
έχω αγαπήσει/έχεις αγαπήσει/έχει αγαπήσει/έχουμε αγαπήσει/έχετε αγαπήσει/έχουν αγαπήσει
Pluperfect (Υπερσυντέλικος)
είχα αγαπήσει/είχες αγαπήσει/είχε αγαπήσει/είχαμε αγαπήσει/είχατε αγαπήσει/είχαν αγαπήσει
Future Continuous (Εξακολουθητικός Μέλλοντας)
θα αγαπώ/θα αγαπάς/θα αγαπά/θα αγαπάμε/θα αγαπάτε/θα αγαπάν
Future simple (Στιγμιαίος Μέλλοντας)
θα αγαπήσω/θα αγαπήσεις/θα αγαπήσει/θα αγαπήσουμε/θα αγαπήσετε/θα αγαπήσουν
Future Perfect (Συντελεσμένος Μέλλοντας)
θα έχω αγαπήσει/θα έχεις αγαπήσει/θα έχει αγαπήσει/θα έχουμε αγαπήσει/θα έχετε αγαπήσει/θα έχουν αγαπήσει
Conditional
θα αγαπούσα/θα αγαπούσες/θα αγαπούσε/θα αγαπούσαμε/θα αγαπούσατε/θα αγαπούσαν
Subjunctive Present
να αγαπώ/να αγαπάς/να αγαπά/να αγαπάμε/να αγαπάτε/να αγαπάν
Subjunctive Aorist
να αγαπήσω/να αγαπήσεις/να αγαπήσει/να αγαπήσουμε/να αγαπήσετε/να αγαπήσουν
Subjunctive Perfet
να έχω αγαπήσει/να έχεις αγαπήσει/να έχει αγαπήσει/να έχουμε αγαπήσει/να έχετε αγαπήσει/να έχουν αγαπήσει
Imperative Present
αγάπα/αγαπάτε
Imperative Aorist
αγάπησε/αγαπήστε
Infinitive (Απαρέμφατο)
αγαπήσει
Present Participle
αγαπώντας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

You are learning Greek and need help with Greek verbs? The conjugation of Greek verbs isn't longer a problem, thanks to these pages.