απαντώ , I answer , rispondere

Present (Ενεστώτας)

απαντάω, απαντώ/απαντάς/απαντάει, απαντά/ απαντάμε/απαντάτε/απαντάν(ε), απαντούν(ε)

Imperfect (Παρατατικός)

απαντούσα/απαντούσες/απαντούσε, απάνταγε/ απαντούσαμε/απαντούσατε/απαντούσαν(ε), απαντάγανε

Aorist (Αόριστος)

απάντησα/απάντησες/απάντησε/ απαντήσαμε/απαντήσατε/απάντησαν, απαντήσαν(ε)

Present Perfect (Παρακείμενος)

έχω απαντήσει/έχεις απαντήσει/έχει απαντήσει/ έχουμε απαντήσει/έχετε απαντήσει/έχουν απαντήσει

Pluperfect (Υπερσυντέλικος)

είχα απαντήσει/είχες απαντήσει/είχε απαντήσει/ είχαμε απαντήσει/είχατε απαντήσει/είχαν απαντήσει

Future Continuous (Εξακολουθητικός Μέλλοντας)

θα απαντάω, απαντώ/θα απαντάς/θα απαντάει, απαντά/ θα απαντάμε/θα απαντάτε/θα απαντάν(ε), απαντούν(ε)

Future simple (Στιγμιαίος Μέλλοντας)

θα απαντήσω/θα απαντήσεις/θα απαντήσει/ θα απαντήσουμε/θα απαντήσετε/θα απαντήσουν(ε)

Future Perfect (Συντελεσμένος Μέλλοντας)

θα έχω απαντήσει/θα έχεις απαντήσει/θα έχει απαντήσει/ θα έχουμε απαντήσει/θα έχετε απαντήσει/θα έχουν απαντήσει

Conditional

θα απαντούσα/θα απαντούσες/θα απαντούσε, απάνταγε/ θα απαντούσαμε/θα απαντούσατε/θα απαντούσαν(ε), απαντάγανε

Subjunctive Present

να απαντάω, απαντώ/να απαντάς/να απαντάει, απαντά/ να απαντάμε/να απαντάτε/να απαντάν(ε), να απαντούν(ε)

Subjunctive Aorist

να απαντήσω/να απαντήσεις/να απαντήσει/ να απαντήσουμε/να απαντήσετε/να απαντήσουν(ε)

Subjunctive Perfect

να έχω απαντήσει/να έχεις απαντήσει/να έχει απαντήσει/ να έχουμε απαντήσει/να έχετε απαντήσει/να έχουν απαντήσει

Imperative Present

απάντα/απαντάτε

Imperative Aorist

απάντησε/απαντήστε

Infinitive (Απαρέμφατο)

απαντήσει

Present Participle

απαντώντας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

You are learning Greek and need help with Greek verbs? The conjugation of Greek verbs isn't longer a problem, thanks to these pages.