πληρώνω , I pay , pagare

Present (Ενεστώτας)

πληρώνω/πληρώνεις/πληρώνει/ πληρώνουμε/πληρώνετε/πληρώνουν(ε)

Imperfect (Παρατατικός)

πλήρωνα/πλήρωνες/πλήρωνε/ πληρώναμε/πληρώνατε/πλήρωναν, πληρώναν(ε)

Aorist (Αόριστος)

πλήρωσα/πλήρωσες/πλήρωσε/ πληρώσαμε/πληρώσατε/πλήρωσαν, πληρώσαν(ε)

Present Perfect (Παρακείμενος)

έχω πληρώσει/έχεις πληρώσει/έχει πληρώσει/ έχουμε πληρώσει/έχετε πληρώσει/έχουν πληρώσει

Pluperfect (Υπερσυντέλικος)

είχα πληρώσει/είχες πληρώσει/είχε πληρώσει/ είχαμε πληρώσει/είχατε πληρώσει/είχαν πληρώσει

Future Continuous (Εξακολουθητικός Μέλλοντας)

θα πληρώνω/θα πληρώνεις/θα πληρώνει/ θα πληρώνουμε/θα πληρώνετε/θα πληρώνουν(ε)

Future simple (Στιγμιαίος Μέλλοντας)

θα πληρώσω/θα πληρώσεις/θα πληρώσει/ θα πληρώσουμε/θα πληρώσετε/θα πληρώσουν

Future Perfect (Συντελεσμένος Μέλλοντας)

θα έχω πληρώσει/θα έχεις πληρώσει/θα έχει πληρώσει/ θα έχουμε πληρώσει/θα έχετε πληρώσει/θα έχουν πληρώσει

Conditional

θα πλήρωνα/θα πλήρωνες/θα πλήρωνε/ θα πληρώναμε/θα πληρώνατε/θα πλήρωναν, πληρώναν(ε)

Subjunctive Present

να πληρώνω/να πληρώνεις/να πληρώνει/ να πληρώνουμε/να πληρώνετε/να πληρώνουν(ε)

Subjunctive Aorist

να πληρώσω/να πληρώσεις/να πληρώσει/ να πληρώσουμε/να πληρώσετε/να πληρώσουν(ε)

Subjunctive Perfect

να έχω πληρώσει/να έχεις πληρώσει/να έχει πληρώσει/ να έχουμε πληρώσει/να έχετε πληρώσει/να έχουν πληρώσει

Imperative Present

πλήρωνε/πληρώνετε

Imperative Aorist

πλήρωσε/πληρώστε

Infinitive (Απαρέμφατο)

πληρώσει

Present Participle

πληρώνοντας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

You are learning Greek and need help with Greek verbs? The conjugation of Greek verbs isn't longer a problem, thanks to these pages.