ξυπνάω(ξυπνώ) , I wake up , svegliare

Present (Ενεστώτας)

ξυπνάω, ξυπνώ/ξυπνάς/ξυπνάει, ξυπνά/ ξυπνάμε/ξυπνάτε/ξυπνάν(ε)

Imperfect (Παρατατικός)

ξυπνούσα/ξυπνούσες/ξυπνούσε/ ξυπνούσαμε/ξυπνούσατε/ξυπνούσαν(ε)

Aorist (Αόριστος)

ξύπνησα/ξύπνησες/ξύπνησε/ ξυπνήσαμε/ξυπνήσατε/ξύπνησαν, ξυπνήσαν(ε)

Present Perfect (Παρακείμενος)

έχω ξυπνήσει/έχεις ξυπνήσει/έχει ξυπνήσει/ έχουμε ξυπνήσει/έχετε ξυπνήσει/έχουν ξυπνήσει

Pluperfect (Υπερσυντέλικος)

είχα ξυπνήσει/είχες ξυπνήσει/είχε ξυπνήσει/ είχαμε ξυπνήσει/είχατε ξυπνήσει/είχαν ξυπνήσει

Future Continuous (Εξακολουθητικός Μέλλοντας)

θα ξυπνάω, ξυπνώ/θα ξυπνάς/θα ξυπνάει, ξυπνά/ θα ξυπνάμε/θα ξυπνάτε/θα ξυπνάν(ε)

Future simple (Στιγμιαίος Μέλλοντας)

θα ξυπνήσω/θα ξυπνήσεις/θα ξυπνήσει/ θα ξυπνήσουμε/θα ξυπνήσετε/θα ξυπνήσουν(ε)

Future Perfect (Συντελεσμένος Μέλλοντας)

θα έχω ξυπνήσει/θα έχεις ξυπνήσει/θα έχει ξυπνήσει/ θα έχουμε ξυπνήσει/θα έχετε ξυπνήσει/θα έχουν ξυπνήσει

Conditional

θα ξυπνούσα/θα ξυπνούσες/θα ξυπνούσε/ θα ξυπνούσαμε/θα ξυπνούσατε/θα ξυπνούσαν(ε)

Subjunctive Present

να ξυπνάω, ξυπνώ/να ξυπνάς/να ξυπνάει, ξυπνά/ να ξυπνάμε/να ξυπνάτε/να ξυπνάν(ε)

Subjunctive Aorist

να ξυπνήσω/να ξυπνήσεις/να ξυπνήσει/ να ξυπνήσουμε/να ξυπνήσετε/να ξυπνήσουν(ε)

Subjunctive Perfect

να έχω ξυπνήσει/να έχεις ξυπνήσει/να έχει ξυπνήσει/ να έχουμε ξυπνήσει/να έχετε ξυπνήσει/να έχουν ξυπνήσει

Imperative Present

ξύπνα/ξυπνάτε

Imperative Aorist

ξύπνησε/ξυπνήστε

Infinitive (Απαρέμφατο)

ξυπνήσει

Present Participle

ξυπνώντας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

You are learning Greek and need help with Greek verbs? The conjugation of Greek verbs isn't longer a problem, thanks to these pages.