μπαίνω , I go in , entrare

Present (Ενεστώτας)

μπαίνω/μπαίνεις/μπαίνει/μπαίνουμε/μπαίνετε/μπαίνουν(ε)

Imperfect (Παρατατικός)

έμπαινα/έμπαινες/έμπαινε/μπαίναμε/μπαίνατε/μπαίναν(ε)

Aorist (Αόριστος)

μπήκα/μπήκες/μπήκε/μπήκαμε/μπήκατε/μπήκαν(ε)

Present Perfect (Παρακείμενος)

έχω μπει/έχεις μπει/έχει μπει/έχουμε μπει/έχετε μπει/έχουν μπει

Pluperfect (Υπερσυντέλικος)

είχα μπει/είχες μπει/είχε μπει/είχαμε μπει/είχατε μπει/είχαν μπει

Future Continuous (Εξακολουθητικός Μέλλοντας)

θα μπαίνω/θα μπαίνεις/θα μπαίνει/θα μπαίνουμε/θα μπαίνετε/θα μπαίνουν

Future simple (Στιγμιαίος Μέλλοντας)

θα μπω/θα μπεις/θα μπει/θα μπούμε/θα μπείτε/θα μπουν

Future Perfect (Συντελεσμένος Μέλλοντας)

θα έχω μπει/θα έχεις μπει/θα έχει μπει/θα έχουμε μπει/θα έχετε μπει/θα έχουν μπει

Conditional

θα έμπαινα/θα έμπαινες/θα έμπαινε/θα μπαίναμε/θα μπαίνατε/θα μπαίναν(ε)

Subjunctive Present

να μπαίνω/να μπαίνεις/να μπαίνει/να μπαίνουμε/να μπαίνετε/να μπαίνουν

Subjunctive Aorist

να μπω/να μπεις/να μπει/να μπούμε/να μπείτε/να μπουν

Subjunctive Perfet

να έχω μπει/να έχεις μπει/να έχει μπει/να έχουμε μπει/να έχετε μπει/να έχουν μπει

Imperative Present

μπαίνε/μπαίνετε

Imperative Aorist

μπες/μπείτε

Infinitive (Απαρέμφατο)

μπει

Present Participle

μπαίνοντας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

You are learning Greek and need help with Greek verbs? The conjugation of Greek verbs isn't longer a problem, thanks to these pages.