διαβάζω , I read , leggere

Active Voice (Ενεργητική φωνή)

Present (Ενεστώτας)

διαβάζω/διαβάζεις/διαβάζει/διαβάζουμε/διαβάζετε/διαβάζουν(ε)

Imperfect (Παρατατικός)

διάβαζα/διάβαζες/διάβαζε/διαβάζαμε/διαβάζατε/διαβάζαν(ε)

Aorist (Αόριστος)

διάβασα/διάβασες/διάβασε/διαβάσαμε/διαβάσατε/διαβάσαν(ε)

Present Perfect (Παρακείμενος)

έχω διαβάσει/έχεις διαβάσει/έχει διαβάσει/έχουμε διαβάσει/έχετε διαβάσει/έχουν διαβάσει

Pluperfect (Υπερσυντέλικος)

είχα διαβάσει/είχες διαβάσει/είχε διαβάσει/είχαμε διαβάσει/είχατε διαβάσει/είχαν διαβάσει

Future Continuous (Εξακολουθητικός Μέλλοντας)

θα διαβάζω/θα διαβάζεις/θα διαβάζει/θα διαβάζουμε/θα διαβάζετε/θα διαβάζουν(ε)

Future simple (Στιγμιαίος Μέλλοντας)

θα διαβάσω/θα διαβάσεις/θα διαβάσει/θα διαβάσουμε/θα διαβάσετε/θα διαβάσουν(ε)

Future Perfect (Συντελεσμένος Μέλλοντας)

θα έχω διαβάσει/θα έχεις διαβάσει/θα έχει διαβάσει/θα έχουμε διαβάσει/θα έχετε διαβάσει/θα έχουν διαβάσει

Conditional

θα διάβαζα/θα διάβαζες/θα διάβαζε/θα διαβάζαμε/θα διαβάζατε/θα διαβάζαν(ε)

Subjunctive Present

να διαβάζω/να διαβάζεις/να διαβάζει/να διαβάζουμε/να διαβάζετε/να διαβάζουν(ε)

Subjunctive Aorist

να διαβάσω/να διαβάσεις/να διαβάσει/να διαβάσουμε/να διαβάσετε/να διαβάσουν

Subjunctive Perfet

να έχω διαβάσει/να έχεις διαβάσει/να έχει διαβάσει/να έχουμε διαβάσει/να έχετε διαβάσει/να έχουν διαβάσει

Imperative Present

διάβαζε/διαβάζετε

Imperative Aorist

διάβασε/διαβάστε

Infinitive (Απαρέμφατο)

διαβάσει

Present Participle

διαβάζοντας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

You are learning Greek and need help with Greek verbs? The conjugation of Greek verbs isn't longer a problem, thanks to these pages.