γράφω , I write , scrivere

Active Voice (Ενεργητική φωνή)

Present (Ενεστώτας)

γράφω/γράφεις/γράφει/γράφουμε/γράφετε/γράφουν(ε)

Imperfect (Παρατατικός)

έγραφα/έγραφες/έγραφε/γράφαμε/γράφατε/γράφαν(ε)

Aorist (Αόριστος)

έγραψα/έγραψες/έγραψε/γράψαμε/γράψατε/γράψαν(ε)

Present Perfect (Παρακείμενος)

έχω γράψει/έχεις γράψει/έχει γράψει/έχουμε γράψει/έχετε γράψει/έχουν γράψει

Pluperfect (Υπερσυντέλικος)

είχα γράψει/είχες γράψει/είχε γράψει/είχαμε γράψει/είχατε γράψει/είχαν γράψει

Future Continuous (Εξακολουθητικός Μέλλοντας)

θα γράφω/θα γράφεις/θα γράφει/θα γράφουμε/θα γράφετε/θα γράφουν(ε)

Future simple (Στιγμιαίος Μέλλοντας)

θα γράψω/θα γράψεις/θα γράψει/θα γράψουμε/θα γράψετε/θα γράψουν(ε)

Future Perfect (Συντελεσμένος Μέλλοντας)

θα έχω γράψει/θα έχεις γράψει/θα έχει γράψει/θα έχουμε γράψει/θα έχετε γράψει/θα έχουν γράψει

Conditional

θα έγραφα/θα έγραφες/θα έγραφε/θα γράφαμε/θα γράφατε/θα γράφαν(ε)

Subjunctive Present

να γράφω/να γράφεις/να γράφει/να γράφουμε/να γράφετε/να γράφουν(ε)

Subjunctive Aorist

να γράψω/να γράψεις/να γράψει/να γράψουμε/να γράψετε/να γράψουν(ε)

Subjunctive Perfet

να έχω γράψει/να έχεις γράψει/να έχει γράψει/να έχουμε γράψει/να έχετε γράψει/να έχουν γράψει

Imperative Present

γράφε/γράφετε

Imperative Aorist

γράψε/γράψτε

Infinitive (Απαρέμφατο)

γράψει

Present Participle

γράφοντας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

You are learning Greek and need help with Greek verbs? The conjugation of Greek verbs isn't longer a problem, thanks to these pages.