ζωγραφίζω , I paint , pitturare

Active Voice (Ενεργητική φωνή)

Present (Ενεστώτας)

ζωγραφίζω/ζωγραφίζεις/ζωγραφίζει/ζωγραφίζουμε/ζωγραφίζετε/ζωγραφίζουν(ε)

Imperfect (Παρατατικός)

ζωγράφιζα/ζωγράφιζες/ζωγράφιζε/ζωγραφίζαμε/ζωγραφίζατε/ζωγράφιζαν

Aorist (Αόριστος)

ζωγράφισα/ζωγράφισες/ζωγράφισε/ζωγραφίσαμε/ζωγραφίσατε/ζωγράφισαν

Present Perfect (Παρακείμενος)

έχω ζωγραφίσει/έχεις ζωγραφίσει/έχει ζωγραφίσει/έχουμε ζωγραφίσει/έχετε ζωγραφίσει/έχουν ζωγραφίσει

Pluperfect (Υπερσυντέλικος)

είχα ζωγραφίσει/είχες ζωγραφίσει/είχε ζωγραφίσει/είχαμε ζωγραφίσει/είχατε ζωγραφίσει/είχαν ζωγραφίσει

Future Continuous (Εξακολουθητικός Μέλλοντας)

θα ζωγραφίζω/θα ζωγραφίζεις/θα ζωγραφίζει/θα ζωγραφίζουμε/θα ζωγραφίζετε/θα ζωγραφίζουν(ε)

Future simple (Στιγμιαίος Μέλλοντας)

θα ζωγραφίσω/θα ζωγραφίσεις/θα ζωγραφίσει/θα ζωγραφίσουμε/θα ζωγραφίσετε/θα ζωγραφίσουν(ε)

Future Perfect (Συντελεσμένος Μέλλοντας)

θα έχω ζωγραφίσει/θα έχεις ζωγραφίσει/θα έχει ζωγραφίσει/θα έχουμε ζωγραφίσει/θα έχετε ζωγραφίσει/θα έχουν ζωγραφίσει

Conditional

θα ζωγράφιζα/θα ζωγράφιζες/θα ζωγράφιζε/θα ζωγραφίζαμε/θα ζωγραφίζατε/θα ζωγράφιζαν

Subjunctive Present

να ζωγραφίζω/να ζωγραφίζεις/να ζωγραφίζει/να ζωγραφίζουμε/να ζωγραφίζετε/να ζωγραφίζουν(ε)

Subjunctive Aorist

να ζωγραφίσω/να ζωγραφίσεις/να ζωγραφίσει/να ζωγραφίσουμε/να ζωγραφίσετε/να ζωγραφίσουν(ε)

Subjunctive Perfet

να έχω ζωγραφίσει/να έχεις ζωγραφίσει/να έχει ζωγραφίσει/να έχουμε ζωγραφίσει/να έχετε ζωγραφίσει/να έχουν ζωγραφίσει

Imperative Present

ζωγράφιζε/ζωγραφίζετε

Imperative Aorist

ζωγράφισε/ζωγραφίστε

Infinitive (Απαρέμφατο)

ζωγραφίσει

Present Participle

ζωγραφίζοντας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

You are learning Greek and need help with Greek verbs? The conjugation of Greek verbs isn't longer a problem, thanks to these pages.