έχω , I have , avere

Present (Ενεστώτας)

έχω/έχεις/έχει/έχουμε/έχετε/έχουν(ε)

Imperfect (Παρατατικός)

είχα/είχες/είχε/είχαμε/είχατε/είχαν(ε)

Aorist (Αόριστος)

--

Present Perfect (Παρακείμενος)

--

Pluperfect (Υπερσυντέλικος)

--

Future Continuous (Εξακολουθητικός Μέλλοντας)

θα έχω/θα έχεις/θα έχει/θα έχουμε/θα έχετε/θα έχουν(ε)

Future simple (Στιγμιαίος Μέλλοντας)

--

Future Perfect (Συντελεσμένος Μέλλοντας)

--

Conditional

θα είχα/θα είχες/θα είχε/θα είχαμε/θα είχατε/θα είχαν(ε)

Subjunctive Present

να έχω/να έχεις/να έχει/να έχουμε/να έχετε/να έχουν(ε)

Subjunctive Aorist

--

Subjunctive Perfet

--

Imperative Present

έχε/έχετε

Imperative Aorist

--

Infinitive (Απαρέμφατο)

--

Present Participle

έχοντας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

You are learning Greek and need help with Greek verbs? The conjugation of Greek verbs isn't longer a problem, thanks to these pages.