επισκέπτομαι , I visit , visitare

Present (Ενεστώτας)

επισκέπτομαι/επισκέπτεσαι/επισκέπτεται/επισκεπτόμαστε/επισκέπτεστε/επισκέπτονται

Imperfect (Παρατατικός)

επισκεπτόμουν/επισκεπτόσουν/επισκεπτόταν/επισκεπτόμαστε/επισκεπτόσαστε/επισκέπτονταν

Aorist (Αόριστος)

επισκέφτηκα/επισκέφτηκες/επισκέφτηκε/επισκεφτήκαμε/επισκεφτήκατε/επισκέφτηκαν

Present Perfect (Παρακείμενος)

έχω επισκεφτεί/έχεις επισκεφτεί/έχει επισκεφτεί/έχουμε επισκεφτεί/έχετε επισκεφτεί/έχουν επισκεφτεί

Pluperfect (Υπερσυντέλικος)

είχα επισκεφτεί/είχες επισκεφτεί/είχε επισκεφτεί/είχαμε επισκεφτεί/είχατε επισκεφτεί/είχαν επισκεφτεί

Future Continuous (Εξακολουθητικός Μέλλοντας)

θα επισκέπτομαι/θα επισκέπτεσαι/θα επισκέπτεται/θα επισκεπτόμαστε/θα επισκέπτεστε/θα επισκέπτονται

Future simple (Στιγμιαίος Μέλλοντας)

θα επισκεφτώ/θα επισκεφτείς/θα επισκεφτεί/θα επισκεφτούμε/θα επισκεφτείτε/θα επισκεφτούν

Future Perfect (Συντελεσμένος Μέλλοντας)

θα έχω επισκεφτεί/θα έχεις επισκεφτεί/θα έχει επισκεφτεί/θα έχουμε επισκεφτεί/θα έχετε επισκεφτεί/θα έχουν επισκεφτεί

Conditional
θα επισκεπτόμουν/ θα επισκεπτόσουν/θα επισκεπτόταν/θα επισκεπτόμαστε/θα επισκεπτόσαστε/θα επισκέπτονταν

Subjunctive Present

να επισκέπτομαι/να επισκέπτεσαι/να επισκέπτεται/να επισκεπτόμαστε/να επισκέπτεστε/να επισκέπτονται

Subjunctive Aorist

να επισκεφτώ/να επισκεφτείς/να επισκεφτεί/να επισκεφτούμε/να επισκεφτείτε/να επισκεφτούν(ε)

Subjunctive Perfet

να έχω επισκεφτεί/να έχεις επισκεφτεί/να έχει επισκεφτεί/να έχουμε επισκεφτεί/να έχετε επισκεφτεί/να έχουν επισκεφτεί

Imperative Present

--/επισκέπτεστε

Imperative Aorist

επισκέψου/επισκεφτείτε

Infinitive (Απαρέμφατο)

επισκεφτεί

Δεν υπάρχουν σχόλια:

You are learning Greek and need help with Greek verbs? The conjugation of Greek verbs isn't longer a problem, thanks to these pages.