ζω , I live , vivere

Active Voice (Ενεργητική φωνή)

Present (Ενεστώτας)

ζω/ζεις/ζει/ζούμε/ζείτε/ζούν(ε)

Imperfect (Παρατατικός)

ζούσα/ζούσες/ζούσε/ζούσαμε/ζούσατε/ζούσαν(ε)

Aorist (Αόριστος)

έζησα/έζησες/έζησε/ζήσαμε/ζήσατε/έζησαν, ζήσαν(ε)

Present Perfect (Παρακείμενος)

έχω ζήσει/έχεις ζήσει/έχει ζήσει/έχουμε ζήσει/έχετε ζήσει/έχουν ζήσει

Pluperfect (Υπερσυντέλικος)

είχα ζήσει/είχες ζήσει/είχε ζήσει/είχαμε ζήσει/είχατε ζήσει/είχαν ζήσει

Future Continuous (Εξακολουθητικός Μέλλοντας)

θα ζω/θα ζεις/θα ζει/θα ζούμε/θα ζείτε/θα ζουν, ζούνε

Future simple (Στιγμιαίος Μέλλοντας)

θα ζήσω/θα ζήσεις/θα ζήσει/θα ζήσουμε/θα ζήσετε/θα ζήσουν(ε)

Future Perfect (Συντελεσμένος Μέλλοντας)

θα έχω ζήσει/θα έχεις ζήσει/θα έχει ζήσει/θα έχουμε ζήσει/θα έχετε ζήσει/θα έχουν ζήσει

Conditional

θα ζούσα/θα ζούσες/θα ζούσε/θα ζούσαμε/θα ζούσατε/θα ζούσαν(ε)

Subjunctive Present

να ζω/να ζεις/να ζει/να ζούμε/να ζείτε/να ζουν, ζούνε

Subjunctive Aorist

να ζήσω/να ζήσεις/να ζήσει/να ζήσουμε/να ζήσετε/να ζήσουν(ε)

Subjunctive Perfet

να έχω ζήσει/να έχεις ζήσει/να έχει ζήσει/να έχουμε ζήσει/να έχετε ζήσει/να έχουν ζήσει

Imperative Present

--/ ζείτε

Imperative Aorist

ζήσε/ζήστε

Infinitive (Απαρέμφατο)

ζήσει

Present Participle

ζώντας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

You are learning Greek and need help with Greek verbs? The conjugation of Greek verbs isn't longer a problem, thanks to these pages.