δίνω , I give , dare

Active Voice (Ενεργητική φωνή)

Present (Ενεστώτας)

δίνω/δίνεις/δίνει/δίνουμε/δίνετε/δίνουν(ε)

Imperfect (Παρατατικός)

έδινα/έδινες/έδινε/δίναμε/δίνατε/έδιναν, δίναν(ε)

Aorist (Αόριστος)

έδωσα/έδωσες/έδωσε/δώσαμε/δώσατε/έδωσαν, δώσαν(ε)

Present Perfect (Παρακείμενος)

έχω δώσει/έχεις δώσει/έχει δώσει/έχουμε δώσει/έχετε δώσει/έχουν δώσει

Pluperfect (Υπερσυντέλικος)

είχα δώσει/είχες δώσει/είχε δώσει/είχαμε δώσει/είχατε δώσει/είχαν δώσει

Future Continuous (Εξακολουθητικός Μέλλοντας)

θα δίνω/θα δίνεις/θα δίνει/θα δίνουμε/θα δίνετε/θα δίνουν(ε)

Future simple (Στιγμιαίος Μέλλοντας)

θα δώσω/θα δώσεις/θα δώσει/θα δώσουμε/θα δώσετε/θα δώσουν(ε)

Future Perfect (Συντελεσμένος Μέλλοντας)

θα έχω δώσει/θα έχεις δώσει/θα έχει δώσει/θα έχουμε δώσει/θα έχετε δώσει/θα έχουν δώσει

Conditional

θα έδινα/θα έδινες/θα έδινε/θα δίναμε/θα δίνατε/θα έδιναν, δίναν(ε)

Subjunctive Present

να δίνω/να δίνεις/να δίνει/να δίνουμε/να δίνετε/να δίνουν(ε)

Subjunctive Aorist

να δώσω/να δώσεις/να δώσει/να δώσουμε/να δώσετε/να δώσουν(ε)

Subjunctive Perfet

να έχω δώσει/να έχεις δώσει/να έχει δώσει/να έχουμε δώσει/να έχετε δώσει/να έχουν δώσει

Imperative Present

δίνε/δίνετε

Imperative Aorist

δώσε/δώστε

Infinitive (Απαρέμφατο)

δώσει

Present Participle

δίνοντας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

You are learning Greek and need help with Greek verbs? The conjugation of Greek verbs isn't longer a problem, thanks to these pages.