βάζω , I put , mettere

Active Voice (Ενεργητική φωνή)

Present (Ενεστώτας)

βάζω/βάζεις/βάζει/βάζουμε/βάζετε/βάζουν

Imperfect (Παρατατικός)

έβαζα/έβαζες/έβαζε/βάζαμε/βάζατε/βάζαν,έβαζαν

Aorist (Αόριστος)

έβαλα/έβαλες/έβαλε/βάλαμε/βάλατε/βάλαν,έβαλαν

Present Perfect (Παρακείμενος)

έχω βάλει/έχεις βάλει/έχει βάλει/έχουμε βάλει/έχετε βάλει/έχουν βάλει

Pluperfect (Υπερσυντέλικος)

είχα βάλει/είχες βάλει/είχε βάλει/είχαμε βάλει/είχατε βάλει/είχαν βάλει

Future Continuous (Εξακολουθητικός Μέλλοντας)

θα βάζω/θα βάζεις/θα βάζει/θα βάζουμε/θα βάζετε/θα βάζουν(ε)

Future simple (Στιγμιαίος Μέλλοντας)

θα βάλω/θα βάλεις/θα βάλει/θα βάλουμε/θα βάλετε/θα βάλουν(ε)

Future Perfect (Συντελεσμένος Μέλλοντας)

θα έχω βάλει/θα έχεις βάλει/θα έχει βάλει/θα έχουμε βάλει/θα έχετε βάλει/θα έχουν

βάλει

Conditional

θα έβαζα/θα έβαζες/θα έβαζε/θα βάζαμε/θα βάζατε/θα βάζαν,έβαζαν

Subjunctive Present

να βάζω/να βάζεις/να βάζει/να βάζουμε/να βάζετε/να βάζουν(ε)

Subjunctive Aorist

να βάλω/να βάλεις/να βάλει/να βάλουμε/να βάλετε/να βάλουν(ε)

Subjunctive Perfet

να έχω βάλει/να έχεις βάλει/να έχει βάλει/να έχουμε βάλει/να έχετε βάλει/να έχουν βάλει

Imperative Present

βάζε/βάζετε

Imperative Aorist

βάλε/βάλτε

Infinitive (Απαρέμφατο)

Βάζει

Present Participle

βάζοντας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

You are learning Greek and need help with Greek verbs? The conjugation of Greek verbs isn't longer a problem, thanks to these pages.